Możesz podać specjalizację / kategorię / zawód medyczny, w której chcesz poszukiwać:
ogłoszenia dla tej specjalizacji, będą się pokazywać jako pierwsze.
Dane kontaktowe w ogłoszeniach dla lekarzy, oraz możliwość dodawania własnych ogłoszeń dostępne są po zalogowaniu.
Dane kontaktowe ogłoszeń dla innych zawodów medycznych są widoczne publicznie.
Jeżeli chcesz dodać ogłoszenie/nabór na specjalizację jako placówka, wyślij zgłoszenie na info@wil.org.pl.
Ogłoszenia są dostępne także w formie kanałów RSS/Atom: Praca dla lekarzy i zawodów medycznych, Specjalizacje
Wielkopolska Izba Lekarska nie weryfikuje prawidłowości danych zamieszczanych w ogłoszeniach i nie jest odpowiedzialna za ich treść.
Wszelkie nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszać na adres mailowy administratora info@wil.org.pl.
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1410) ważne do: 2017-09-25
stanowisko: lekarz dentysta
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: wielkopolska
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje:
inne wymagania: Dodatkowa praca - dyżury w stomatologicznej pomocy doraźnej. Bardzo dobre warunki płacy i pracy.
dodano: 2017-09-23 14:09:37
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 862) ważne do: 2017-09-26
stanowisko: praca samodzielna przy pacjencie
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: 50
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: 63-100 Śrem, ul.Chłapowskiego 5
oferowane wynagrodzenie: procentowe
wymagane kwalifikacje: Praca na 1/2 kontraktu, 3X w tygodniu, możliwość całkowitego przejęcia praktyki z kontraktem.
inne wymagania:
dodano: 2017-06-26 13:11:30
[DAM PRACĘ] ASYSTENTURA STOMATOLOGICZNA (ID ogłoszenia: 865) ważne do: 2017-09-26
stanowisko: Asystentka stomatologiczna/ Higienistka stomatologiczna
forma zatrudnienia: innaumowa o pracę/ samozatrudnienie
wymiar zatrudnienia: pełen etat/ pół etatu/ na godziny
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Strzeszyn Grecki
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Asystentka stomatologiczna/ Higienistka stomatologiczna/ inne
inne wymagania: praca na " 4 ręce" mile widziane doświadczenie
dodano: 2017-06-26 18:08:29
[DAM PRACĘ] - LEKARZ DENTYSTA BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1343) ważne do: 2017-09-27
stanowisko: Lekarz dentysta
forma zatrudnienia: innado uzgodnienia
wymiar zatrudnienia: 2 / 3 dni w tygodniu
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Pniewy
oferowane wynagrodzenie: do uzgodnienia + kwota gwarantowana
wymagane kwalifikacje: Prężnie działająca prywatna przychodnia stomatologiczna poszukuje lekarza stomatologa do pracy w 1-stanowiskowym gabinecie w Pniewach. Praca na dwa/trzy dni w tygodniu (do ustalenia) plus jedna sobota w mc – duża ilość pacjentów. Zapewniamy atrakcyjne warunki pracy w zgranym profesjonalnym zespole. Kwota gwarantowana. Gabinet wyposażony w RVG i komputerowe znieczulenie. Praca od zaraz. Zapraszamy do współpracy.
inne wymagania:
dodano: 2017-09-13 09:59:46
[DAM PRACĘ] ORTODONCJA (ID ogłoszenia: 1344) ważne do: 2017-09-27
stanowisko: Lekarz ortodonta
forma zatrudnienia: innado ustalenia
wymiar zatrudnienia: 2 / 3 dni w tygodniu
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Poznań/Luboń
oferowane wynagrodzenie: do ustalenia
wymagane kwalifikacje: Zatrudnię lekarza ortodontę ze specjalizacją. Poznań, Luboń.
inne wymagania:
dodano: 2017-09-13 10:01:40
OKULISTYKA (ID ogłoszenia: 1345) ważne do: 2017-09-27
tytuł ogłoszenia: Sprzedam gabinet okulistyczny
miejsce: Poznań
treść ogłoszenia: Sprzedam gabinet okulistyczny z wyposażeniem. Kontrakt z NFZ. Gabinet funkcjonujący na rynku od 40-stu lat w jednym miejscu. Szczegóły pod numerem tel: 601 935 668
dodatkowe informacje:
dodano: 2017-09-13 10:02:37
- LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1358) ważne do: 2017-09-27
tytuł ogłoszenia: KONKURS OFERT
miejsce: Konin
treść ogłoszenia: KONKURSY OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Znak: WSZ/NP/K/12/ 7 /2017 z dnia 13.09.2017 r. Wojewódzki Szpital Zespolony SP ZOZ w Koninie 62-504 Konin ul. Szpitalna 45 działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016. 1638 j.t. z późn. zm.) oraz art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147-150, art.151 ust 1,2 i 4-6, art.152 art.153, art. 154 ust.1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (.Dz.U. z 2016.1793 j.t. z późn.zm.) ogłasza konkursy ofert i zaprasza do składnia ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej KOD CPV 85111100-1 w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej, chorób płuc KOD CPV 85121232-8 w Oddziale Chorób Płuc, chorób wewnętrznych KOD CPV 85121200-5 i gastroenterologii KOD CPV 85121251-7 w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologicznym, ginekologii KOD CPV 85111300-3 i położnictwa KOD CPV 85111320-9 w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, kardiologii KOD CPV 85121231-1 w Oddziale Kardiologicznym, neonatologii KOD CPV 85121200-5 w Oddziale Noworodkowym, nefrologii, dializoterapii otrzewnowej i hemodializoterapii KOD CPV 85121220-1 w Oddziale Chorób Nerek i Stacji Dializ, otorynolaryngologii KOD CPV 85121200-5 w Oddziale Laryngologicznym, okulistyki KOD CPV 85121200-5 w Oddziale Okulistycznym, ortopedii i traumatologii narządu ruchu KOD CPV 85121283-0 w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, pediatrii 85121291-9 w Oddziale Dziecięcym i urologii KOD CPV 85121292-6 w Oddziale Urologicznym przez wszystkie dni tygodnia zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń osobom ubezpieczonym i innym uprawnionym z populacji w szacunkowej liczbie ok. 362.000, w oparciu o warunki lokalowe, aparaturę i sprzęt oraz środki transportu i łączności posiadane przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, w ramach umowy zawartej pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koninie a Wielkopolskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert, wzory umów dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie www.szpital-konin.pl. Zapraszamy do składania ofert w zamkniętych kopertach z dopiskiem nazwy przedmiotu konkursu, „Konkurs ofert – lekarskie świadczenia zdrowotne zakresie chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie”, „Konkurs ofert – lekarskie świadczenia zdrowotne w zakresie chorób płuc w Oddziale Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie”, „Konkurs ofert – lekarskie świadczenia zdrowotne w zakresie chorób wewnętrznych i gastroenterologii w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologicznym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie”, „Konkurs ofert – lekarskie świadczenia zdrowotne w zakresie ginekologii i położnictwa w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie ”, „Konkurs ofert – lekarskie świadczenia zdrowotne w zakresie kardiologii w Oddziale Kardiologicznym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie ”, „Konkurs ofert – lekarskie świadczenia zdrowotne w zakresie neonatologii w Oddziale Noworodkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie ”, „Konkurs ofert – lekarskie świadczenia zdrowotne w zakresie nefrologii, dializoterapii otrzewnowej i hemodializoterapii w Oddziale Chorób Nerek i Stacji Dializ w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie ”, „Konkurs ofert – lekarskie świadczenia zdrowotne w zakresie otorynolaryngologii w Oddziale Laryngologicznym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie ”, „Konkurs ofert – lekarskie świadczenia zdrowotne w zakresie okulistyki w Oddziale Okulistycznym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie ”, „Konkurs ofert – lekarskie świadczenia zdrowotne w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie ”, ,,Konkurs ofert – lekarskie świadczenia zdrowotne w zakresie pediatrii w Oddziale Dziecięcym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie”, „Konkurs ofert – lekarskie świadczenia zdrowotne w zakresie urologii w Oddziale Urologicznym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie ”. Oferty należy składać na formularzu przygotowanym przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, do pokoju nr 3/13 - Kancelaria w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie. Termin składania ofert upływa z dniem 27.09.2017 r. o godz. 15.00 Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie będzie późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby WSZ w Koninie najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi w dniu – 28.09.1017. o godzinie 10.00 w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie przy ul. Szpitalnej 45. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie do dnia 16.10.2017 r. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert. Udzielającemu Zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyn. Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2016.1638 j.t. z późn.zm.) oraz art.152, art.153, art.154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016.1793 j.t. z późn.zm.) Umowa na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres od 1.11.2017 r. do 30.09.2021 r. Rozpoczęcie udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych nastąpi z dniem 1.11.2017 r.
dodatkowe informacje:
dodano: 2017-09-14 07:37:56
[DAM PRACĘ] CHOROBY WEWNĘTRZNE (ID ogłoszenia: 1375) ważne do: 2017-09-27
stanowisko: konsultant internistyczny
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia: do uzgodnienia
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Centrum Medyczne Małgorzata w Śremie
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Specjalista chorób wewnętrznych lub osoba w trakcie specjalizacji, również z zakresu medycyny rodzinnej mile widziana umiejętność wykonywania badań echokardiografiznych
inne wymagania: Dodatkowa, dobrze płatna praca szczególnie dla lekarza rezydenta w toku specjalizacji z chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej.
dodano: 2017-09-17 19:43:05
[DAM PRACĘ] - LEKARZ DENTYSTA BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1378) ważne do: 2017-09-27
stanowisko: Lekarz dentysta
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: 1/2 lub 1 etat
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Okolice murowanej gosliny
oferowane wynagrodzenie: Procent
wymagane kwalifikacje: Poradnia stomatologiczna nawiąże współprace z lekarzem dentystą - bardzo duza ilość pacjentów prywatnych oraz 1/2 kontraktu NFZ. Bardzo dobre warunki pracy Rtg , endosilnik ... nowy unit . Gabinet w okolicach Murowanej gosliny. Tel 509622851 kri2d@wp.pl
inne wymagania:
dodano: 2017-09-18 11:58:27
[DAM PRACĘ] STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Z ENDODONCJĄ (ID ogłoszenia: 874) ważne do: 2017-09-27
stanowisko: lekarz dentysta - endodonta
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: do ustalenia
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Centrum Stomatologii Szpitala św. Wojciecha w Poznaniu
oferowane wynagrodzenie: do ustalenia %
wymagane kwalifikacje: Umiejętność pracy z mikroskopem zabiegowym
inne wymagania: Jeżeli chciałbyś rozpocząć karierę w środowisku, które sprzyja rozwojowi zawodowemu, posiadasz pasję, determinację oraz odpowiednie kompetencje, a przede wszystkim chcesz z nami budować przyszłość renomowanego podmiotu leczniczego dołącz do zespołu Centrum Stomatologii Szpitala św. Wojciecha w Poznaniu przy ul. Bolesława Krzywoustego 114. Nawiążemy chętnie współpracę z Lekarzami Stomatologami w obszarze leczenia endodontycznego pod mikroskopem Mile widziana specjalizacja w zakresie Stomatologii zachowa
dodano: 2017-06-27 17:50:49
[DAM PRACĘ] STOMATOLOGIA DZIECIĘCA (ID ogłoszenia: 875) ważne do: 2017-09-27
stanowisko: Lekarz dentysta Pedodonta
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: dyżury do ustalenia
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: CENTRUM STOMATOLOGII SZPITALA ŚW. WOJCIECHA W POZNANIU
oferowane wynagrodzenie: do uzgodnienia %
wymagane kwalifikacje: Specjalizacja w Stomatologii dziecięcej
inne wymagania: Zapewniamy: – atrakcyjne warunki współpracy, możliwość ciągłego rozwoju oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, – 4 nowocześnie wyposażone gabinety z pełną diagnostyką, – pracownię rentgenodiagnostyki i tomografii z technikami radiologii, – doskonały sprzęt, instrumenty oraz wysokiej klasy materiały stomatologiczne, – mikroskop zabiegowy, system do sedacji wziewnej pacjenta, – salę operacyjną + anestezjologa z możliwością zapewnienia pacjentom całodobowej opieki na oddziale szpitalnym po zabiegach
dodano: 2017-06-27 18:19:48
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 878) ważne do: 2017-09-27
stanowisko: Lekarz dentysta (endodoncja pod mikroskopem / pedodoncja)
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: dyżury do ustalenia
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: CENTRUM STOMATOLOGII SZPITALA ŚW. WOJCIECHA W POZNANIU
oferowane wynagrodzenie: do uzgodnienia %
wymagane kwalifikacje: Minimum 3 letnie doświadczenie .
inne wymagania: Konieczna umiejętność pracy z mikroskopem zabiegowym. Mile widziane kursy w zakresie stomatologii mikroskopowej. Dobrze widziana gotowość do pracy również z dziećmi (leczenie w sedacji wziewnej). Dodatkowym atutem będzie specjalizacja w trakcie Stomatologii zachowawczej z endodoncją lub Specjalizacja w zakresie Stomatologii Dziecięcej. Zainteresowanych stomatologów prosimy o przesyłanie kandydatur na adres: stomatologia@szpitalswwojciecha.pl – z dopiskiem: „Stomatolog współpraca”. Prosimy o umieszczenie w
dodano: 2017-06-27 18:41:48
[DAM PRACĘ] - LEKARZ DENTYSTA BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 879) ważne do: 2017-09-27
stanowisko: Lekarz dentysta
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Słupca
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje:
inne wymagania:
dodano: 2017-06-27 19:44:54
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 880) ważne do: 2017-09-27
stanowisko: Stomatolog (ednodoncja / pedodoncja)
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: CENTRUM STOMATOLOGII SZPITALA ŚW. WOJCIECHA W POZNANIU
oferowane wynagrodzenie: do uzgodnienia %
wymagane kwalifikacje: Oferujemy elastyczne podejście do ustalenia dni współpracy (z możliwością objęcia również dyżurów sobotnich). Zapewniamy:atrakcyjne warunki współpracy, możliwość ciągłego rozwoju oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, 4 nowocześnie wyposażone gabinety z pełną diagnostyką, pracownię rentgenodiagnostyki i tomografii z technikami radiologii, doskonały sprzęt, instrumenty oraz wysokiej klasy materiały stomatologiczne, mikroskop zabiegowy, system do sedacji wziewnej pacjenta, salę operacyjną + anestezjologa z możliwością zapewnienia pacjentom całodobowej opieki na oddziale szpitalnym po zabiegach stomatologicznych wykonywanych w narkozie (chirurgia stomatologiczna, implanty), możliwość współpracy z lekarzami innych specjalności w ramach interdyscyplinarnej opieki nad pacjentem, pracę z asystą na cztery ręce, gabinet higieny i profilaktyki prowadzony przez dyplomowane higienistki stomatologiczne, technika dentystycznego na miejscu oraz współpracę z renomowanymi laboratoriami protetyczno-ortodontycznymi, obiekt przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, bardzo dobrą lokalizację + parking dla pracowników i pacjentów.
inne wymagania: Praca z mikroskopem zabiegowym. Umiejętność pracy z dziećmi.
dodano: 2017-06-27 20:15:56
- LEKARZ DENTYSTA BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 881) ważne do: 2017-09-27
tytuł ogłoszenia: praca dla lekarza dentysty - Chojnice
miejsce: Chojnice
treść ogłoszenia: Nawiążę współpracę z ambitnymi lekarzami. Warunki pracy w nowoczesnych, bardzo dobrze wyposażonych gabinetach z dostępem do diagnostyki (RVG, panorama 3DTM), mikroskop z torem wizyjnym ( z podglądem live na monitorach), praca „na 4 ręce”, endopilot, sleeperone, sprzęt fotograficzny, artykulatory, łuki twarzowe, DFA. Bardzo duża baza pacjentów (wyłącznie prywatni). Forma współpracy do uzgodnienia. Kontakt: 509 831 135. e-mail: gabinet@dentystaryngwelski.pl
dodatkowe informacje:
dodano: 2017-06-27 22:06:59
[DAM PRACĘ] REUMATOLOGIA (ID ogłoszenia: 891) ważne do: 2017-09-28
stanowisko: lekarz specjalista reumatolog
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: 4 - 8 h tygodniowo
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Przeźmierowo
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: specjalista reumatologii
inne wymagania:
dodano: 2017-06-28 12:03:34
[DAM PRACĘ] OTORYNOLARYNGOLOGIA (ID ogłoszenia: 892) ważne do: 2017-09-28
stanowisko: specjalista laryngolog
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Luboń
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: specjalista laryngolog, praca w ramach NFZ oraz odpłatnie
inne wymagania:
dodano: 2017-06-28 12:09:17
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 895) ważne do: 2017-09-29
stanowisko: lekarz dentysta
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: poznan
oferowane wynagrodzenie: procentowe
wymagane kwalifikacje:
inne wymagania: lekarza dentyste do wpolpracy w nowoczesnym gabinecie zlokalizowanym w Poznaniu zapewniamy duza ilosc pacjantow w ramach NFZ jak i prywatnych tel 574747513
dodano: 2017-06-29 12:32:50
[DAM PRACĘ] - LEKARZ DENTYSTA BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 898) ważne do: 2017-09-29
stanowisko: lekarz dentysta
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: do uzgodnienia
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Poradnia Gostyń
oferowane wynagrodzenie: do uzgodnienia
wymagane kwalifikacje:
inne wymagania: Poradnia Stomatologiczna nawiąże współpracę z lekarzem stomatologiem w ramach kontraktu z NFZ, jak i też przyjęć prywatnych. Bliższa informacja tel 606 592 043
dodano: 2017-06-29 19:42:21
[WSPÓŁPRACA] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1289) ważne do: 2017-09-30
stanowisko: lekarz specjalista/w trakcie specjalizacji
forma zatrudnienia:
wymiar zatrudnienia: do uzgodnienia
okres zatrudnienia: określony,
miejsce wykonywania umowy: Poznań, wielkopolskie
wymagane kwalifikacje: Nowo powstała prywatna przychodnia specjalistyczna O-medical Clinic nawiąże współpracę z lekarzami specjalistami, w szczególności z lekarzem zajmującym się medycyną estetyczną, alergologiem, endokrynologiem, chirurgiem, chirurgiem plastycznym, kardiologiem, reumatologiem, laryngologiem, nefrologiem, internistą, neurologiem (także z lekarzami w trakcie specjalizacji). O-medical Clinic zapewnia bardzo atrakcyjne wynagrodzenie, dobrze wyposażony gabinet, elastyczne godziny pracy, prowadzenie grafiku zapisu pacjentów przez rejestrację, wsparcie administracyjne oraz miłą atmosferę w pracy. Miejsce pracy: Poznań, blisko Dworca Zachodniego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny – 795-177-794
inne wymagania:
dodano: 2017-09-07 09:39:35
- LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1290) ważne do: 2017-09-30
tytuł ogłoszenia: GABINET LEKARSKI- Poznań, mam do wynajęcia
miejsce: Poznań, wielkopolskie
treść ogłoszenia: Mam do wynajęcia gabinet lekarski nowocześnie umeblowany, spełniający wymogi sanepidu. Gabinet położony jest w doskonałej lokalizacji Poznania, znajduje się w nowoczesnym budynku Ataner. Bardzo dobra komunikacja miejska z każdej dzielnicy Poznania. Bezpłatne miejsca parkingowe. Do dyspozycji jest także przestronna poczekalnia oraz zaplecze sanitarne. Gabinet jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (podjazd, toaleta). Wolny od zaraz Zapraszam do obejrzenia
dodatkowe informacje:
dodano: 2017-09-07 09:41:10
[DAM PRACĘ] - LEKARZ DENTYSTA BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1302) ważne do: 2017-09-30
stanowisko: lek. stomatolog
forma zatrudnienia: innado uzgodnienia
wymiar zatrudnienia: do uzgodnienia
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Koźmin Wlkp.
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Praca dla stomatologa 2 dni w tygodniu w ramach NFZ i prywatnie w Koźminie Wlkp. W gabinecie RTG. asysta, duza baza pacjentów. Kontakt furela@interia.pl, tel. 693413172 kontakt po 20stej.
inne wymagania:
dodano: 2017-09-09 11:31:11
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1050) ważne do: 2017-09-30
stanowisko: lekarz wizyty domowe
forma zatrudnienia: innawłasna działalność lekarza
wymiar zatrudnienia: według deklaracji lekarza
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Poznań - wizyty domowe
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: doświadczenie zawodowe 2 lata.
inne wymagania: Własna działalność, prawo jazdy, samochód.
dodano: 2017-07-20 13:57:40
[DAM PRACĘ] POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA (ID ogłoszenia: 1060) ważne do: 2017-09-30
stanowisko: lekarz
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: 1 etat + dyżury medyczny
okres zatrudnienia: określony, 31.12.2021
miejsce wykonywania umowy: Oddział Położniczo-ginekologiczny
oferowane wynagrodzenie: atrakcyjna stawka godzinowa
wymagane kwalifikacje: specjalizacja w zakresie położnictwa i ginekologii
inne wymagania: Oferujemy mieszkanie służbowe o metrażu 96 m2 znajdujące się na posesji szpitala
dodano: 2017-07-21 08:55:32
[DAM PRACĘ] ORTODONCJA (ID ogłoszenia: 1316) ważne do: 2017-09-30
stanowisko: ortodonta
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: gmina Tarnowo Podgórne
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje:
inne wymagania: Podejmę współpracę z lekarzem ortodontą. Praca w nowoczesnym gabinecie na terenie gminy Tarnowo Podgórne.\r\nWarunki oraz dni przyjęć do uzgodnienia.\r\nZapraszam do kontaktu.
dodano: 2017-09-11 14:54:57
[DAM PRACĘ] CHOROBY WEWNĘTRZNE (ID ogłoszenia: 1061) ważne do: 2017-09-30
stanowisko: lekarz
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: etat i/lub dyżury medyczne
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Oddział Wewnętrzny
oferowane wynagrodzenie: atrakcyjna stawka godzinowa
wymagane kwalifikacje: lekarz posiadający specjalizację lub lekarz w trakcie specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych lub w innych pokrewnych dziedzinach niezabiegowych lub lekarz, który chce rozpocząć specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych (oddział posiada akredytacje na prowadzenia specjalizacji)
inne wymagania: Oferujemy mieszkanie służbowe o metrażu 96 m2 znajdujące się na posesji szpitala
dodano: 2017-07-21 09:09:18
[DAM PRACĘ] - LEKARZ DENTYSTA BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1317) ważne do: 2017-09-30
stanowisko: lekarz stomatolog
forma zatrudnienia: inna
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: określony,
miejsce wykonywania umowy: Gostyń
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje:
inne wymagania: Zatrudnię lekarza stomatologa w nowoczesnej klinice dentystycznej. Praca na bardzo dobrych warunkach w ramach 3/4 etatu z NFZ w Gostyniu (woj. wielkopolskie). Możliwość prowadzenia również praktyki prywatnej. Pomoc przy znalezieniu mieszkania. Data rozpoczęcia pracy: październik 2017 Kontakt: 606 536 590 lub 606877419 Więcej szczegółów w rozmowie telefonicznej.
dodano: 2017-09-11 15:09:09
[DAM PRACĘ] MEDYCYNA RATUNKOWA (ID ogłoszenia: 1062) ważne do: 2017-09-30
stanowisko: lekarz
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: etat i/lub dyżury medyczne
okres zatrudnienia: określony, 31.12.2021
miejsce wykonywania umowy: Szpitalny Oddział Ratunkowy i/lub Zespół Specjalistyczny "S" Państwowego Ratownictwa Medycznego
oferowane wynagrodzenie: atrakcyjna stwka godzinowa
wymagane kwalifikacje: LEKARZ POSIADAJĄCY SPECJALIZACJĘ ALBO KTÓRY UKOŃCZYŁ CO NAJMNIEJ DRUGI ROK SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE: MEDYCYNY RATUNKOWEJ,ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, CHIRURGII OGÓLNEJ,CHIRURGII DZIECIĘCEJ,ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII LUB PEDIATRII ALBO LEKARZ POSIADAJĄCY 3000 GODZIN W WYKONYWANIU ZAWODU LEKARZA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM LUB W IZBIE PRZYJĘĆ SZPITALA
inne wymagania: Oferujemy mieszkanie służbowe o metrażu 96 m2 znajdujące się na posesji szpitala
dodano: 2017-07-21 09:22:20
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1322) ważne do: 2017-09-30
stanowisko: lekarz stomatolog
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia: 2 dyżury tygodniowo
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: 61-522 Poznań, ul Kosińskiego 29
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje:
inne wymagania: Nowoczesna , położona w centrum Poznania Przychodnia STOM-MED zatrudni stomatologa w niepełnym wymiarze godzin - dwa dyżury tygodniowo. Godziny do ustalenia. Oczekujemy doświadczenia z zakresu stomatologii ogólnej oraz umiejętności wykonywania zabiegów chirurgicznych ( np. zatrzymane ósemki ). Praca od września. Forma zatrudnienia do ustalenia. Oferujemy bardzo miłą atmosferę pracy. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres przychodnia @stom-med.pl . W przypadku zapytań możliwy kontakt telefoni
dodano: 2017-09-12 09:33:28
[DAM PRACĘ] STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Z ENDODONCJĄ (ID ogłoszenia: 1334) ważne do: 2017-09-30
stanowisko: LEKARZ STOMATOLOG
forma zatrudnienia: innawspółpraca - własna działalność gospodarcza
wymiar zatrudnienia: pracę 3-4 dyżury w tygodniu (poniedziałek, wtorek, środa)
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Swarzędz
oferowane wynagrodzenie: do ustalenia %
wymagane kwalifikacje:
inne wymagania:
dodano: 2017-09-12 13:32:42
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1080) ważne do: 2017-09-30
stanowisko: Lekarze do pracy na oddziałach
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu pilnie zatrudni lekarzy w : • Oddziale Położniczo-Ginekologicznym, • Oddziale Wewnętrznym, • Szpitalnym Oddziale Ratunkowym • Zespole wyjazdowym specjalistycznym „S” Ratownictwa Medycznego. • Oddziale Dziecięcym
inne wymagania: Posiadamy w zasobach 1 mieszkanie służbowe o metrażu 96 m2 znajdujące się na posesji szpitala. Kontakt: 67 2681-591 Sekretariat Dyrektora 67 2681-593 Kadry
dodano: 2017-07-24 12:46:09
[DAM PRACĘ] - LEKARZ DENTYSTA BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1081) ważne do: 2017-09-30
stanowisko: lekarz dentysta
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: do ustalenia
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Ostrów Wielkopolski
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Nawiążę współpracę z ambitnym stomatologiem. Mile widziane umiejętnośći w zakresie endodoncji(praca w powiększeniu)lub chęć rozwoju w tym kierunku
inne wymagania:
dodano: 2017-07-24 14:11:54
[DAM PRACĘ] ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU (ID ogłoszenia: 1341) ważne do: 2017-09-30
stanowisko: Ortopeda
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Dopiewo
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Zespół Poradni Specjalistycznych w Dopiewie poszukuje lekarza specjalisty Ortopedii. Wizyty w ramach kontraktu z NFZ. Elastyczny grafik
inne wymagania:
dodano: 2017-09-12 22:09:40
[SZUKAM PRACY] - LEKARZ DENTYSTA BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1089) ważne do: 2017-09-30
posiadane kwalifikacje:
forma zatrudnienia:
wymiar zatrudnienia: Pół etatu
okres zatrudnienia: określony,
miejsce wykonywania umowy: Poznań i okolice
wymagane kwalifikacje: Lekarz dentysta podejmie pracę w ramach 0.5 kontraktu ogólnostomatologiczndgo NFZ w poniedziałki i wtorki w godzinach przedpołudniowych oraz w piątki po południu w Poznaniu lub okolicach.
inne wymagania:
dodano: 2017-07-25 23:19:40
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1351) ważne do: 2017-09-30
stanowisko: lekarz stomatolog
forma zatrudnienia: innado uzgodnienia
wymiar zatrudnienia: do uzgodnienia
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Poznań/ obrzeza Poznania
oferowane wynagrodzenie: do uzgodnienia
wymagane kwalifikacje: PWZ
inne wymagania: Zatrudnie lekarza stomatologa, praca w ramach umowy z NFZ oraz prywatnie, bardzo duza baza pacjentów, RVG, współpraca z ortodonta oraz chirurgiem, mozliwosc uzytkowania mieszkania oraz samochodu służbowego. Oferuje bardzo dobre warunki pracy, samodzielnosć. tel: 604-120-699
dodano: 2017-09-13 14:56:43
[DAM PRACĘ] OKULISTYKA (ID ogłoszenia: 1099) ważne do: 2017-09-30
stanowisko: praktyka okulistyczna w Niemczech
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia: elastyczny
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: praktyka okulistyczna w Niemczech
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: - znajomość języka niemieckiego (na poziomie min. B2) - ukończona specjalizacja z okulistyki - gotowość do pełnienia dyżurów pod telefonem (ok. 5-6 tygodni w roku) - życiorys / CV - zaświadczenie o niekaralności
inne wymagania: - pomoc w załatwieniu formalności (Berufserlaubnis/Approbation) - pomoc w znalezieniu mieszkania - pomoc w uzupełnieniu braków językowych lub odświeżeniu znajomości niemieckiego (kurs językowy w Niemczech, równolegle do zatrudnienia) - przewidywany czas pracy ok. 30 godzin tygodniowo - atrakcyjne wynagrodzenie E-mail: opht.praxis@gmail.com Tel. +491604493297
dodano: 2017-07-28 09:09:58
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1355) ważne do: 2017-09-30
stanowisko: Pomoc Doraźna
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: do uzgodnienia
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Dopiewo
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Pomoc Doraźna w Dopiewie poszukuje lekarzy w trakcie i po specjalizacji, dogodne warunki, elastyczny grafik.
inne wymagania:
dodano: 2017-09-13 20:01:13
[DAM PRACĘ] - LEKARZ DENTYSTA BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1100) ważne do: 2017-09-30
stanowisko: Lekarz Stomatolog
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Gabinet wielostanowiskowy w centrum Ostrowa Wielkopolskiego .
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Poszukujemy lekarza dentystę do pracy w prężnie rozwijającym się gabinecie stomatologicznym . Preferujemy osoby młode 25-40 lat . Wymagamy uczciwości i traktowania pracy jako pasję , wtedy daje największe zadowolenie i sukcesy .
inne wymagania: Posiadamy nowoczesny sprzęt , mikroskop , pracownie RTG (tomografia CBCT i Rvg ) . Świadczymy tylko prywatne usługi . Duża baza pacjentów . Praca głownie w zakresie stomatologii zachowawczej i świadczenie usług pomocy doraźnej . Praca od zaraz . Wynagrodzenie 45-50% do uzgodnienia . Samozatrudnienie , pełny etat . Kontakt : telefon 693435758 mail : kontakt@stomatologiawiacek.pl Czekamy na zgłoszenia .
dodano: 2017-07-28 09:11:59
[DAM PRACĘ] - LEKARZ DENTYSTA BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1359) ważne do: 2017-09-30
stanowisko: lekarz dentysta
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Skoki
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Praca dla lekarza dentysty w Skokach (dogodny dojazd) praca w ramach umowy z NFZ i pacjenci prywatni *duża baza pacjentów *elastyczny harmonogram pracy (dysponujemy 2 unitami) *asysta dla lekarza *miła atmosfera •wysokie wynagrodzenia *nowoczesny i wygodny sprzęt (unity OMS) *RVG , RTG *współpraca z chirurgiem szczękowo-twarzowym i ortodontą Zainteresowanych proszę o kontakt pod nr 504163367 lub 661 662 888 bądź mailowo dentim.gab@o2.pl
inne wymagania:
dodano: 2017-09-14 10:14:27
SPRZEDAŻ SPRZĘTU MEDYCZNEGO (ID ogłoszenia: 1365) ważne do: 2017-09-30
tytuł ogłoszenia: Sprzedam aparat Rentgenowski
miejsce: Dopiewo
treść ogłoszenia: sprzedam aparat rentgenowski kostno-płucny siemens polymat 50, symbol 01620s10, symbol lampy:tur 61291, urządzenie sprawne, posiada paszport techniczny. cena 15000,00 zł brutto- do negocjacji
dodatkowe informacje: sprzedam aparat rentgenowski kostno-płucny siemens polymat 50, symbol 01620s10, symbol lampy:tur 61291, urządzenie sprawne, posiada paszport techniczny. cena 15000,00 zł brutto- do negocjacji
dodano: 2017-09-15 00:08:15
[DAM PRACĘ] - LEKARZ DENTYSTA BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1366) ważne do: 2017-09-30
stanowisko: lekarz stomatolog
forma zatrudnienia: inna
wymiar zatrudnienia: 2-3 dni w tygodniu
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Poznań, Nowy Tomyśl
oferowane wynagrodzenie: do uzgodnienia
wymagane kwalifikacje: Przychodnia stomatologiczna podejmie współpracę z lekarzem stomatologiem. NFZ + pacjenci prywatni.
inne wymagania:
dodano: 2017-09-15 10:04:03
[DAM PRACĘ] CHOROBY WEWNĘTRZNE (ID ogłoszenia: 1145) ważne do: 2017-09-30
stanowisko: LEKARZ REZYDENT CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Kamień Pomorski
oferowane wynagrodzenie: atrakcyjne dodatkowe wynagrodzenie
wymagane kwalifikacje: zainteresowanie rozpoczęciem specjalizacji z chorób wewnętrznych przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego w trybie rezydentury
inne wymagania:
dodano: 2017-08-03 11:19:06
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1402) ważne do: 2017-09-30
stanowisko: Lekarz dentysta
forma zatrudnienia: umowa zlecenia
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Luboń
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Prywatna Przychodnia Stomatologiczno-protetyczna Dal-Dent w Luboniu poszukuje lekarza dentysty na pracę 2-3 dni w tygodniu, rozszerzenie współpracy możliwe w dalszej perspektywie. Więcej szczegółów pod numerem telefonu oraz adresem email podanymi w ogłoszeniu.
inne wymagania:
dodano: 2017-09-22 12:23:41
[DAM PRACĘ] PEDIATRIA (ID ogłoszenia: 899) ważne do: 2017-09-30
stanowisko: Pediatra
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: pełen wymiar lub pojedyncze dni
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Kamionki
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Lekarz specjalista pediatrii lub w trakcie specjalizacji
inne wymagania:
dodano: 2017-06-30 06:15:50
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1411) ważne do: 2017-09-30
stanowisko: Lekarz Stomatolog
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: DENT stomatologia. Poznan Prusa 19
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Zatrudnimy stomatologa. NZOZ Dent Poznan. Dobre warunki. Proszę o cv na adres: tomasz.nowotny@vp.pl Kontakt tel:602299934
inne wymagania:
dodano: 2017-09-23 15:36:09
[DAM PRACĘ] PEDIATRIA (ID ogłoszenia: 900) ważne do: 2017-09-30
stanowisko: Lekarz Pediatra lub Lekarz Pediatra w trakcie specjalizacji
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: dowolny
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Centrum Medyczne Kamionki, ul. Platanowa 18, 62-023 Kamionki (20 min z centrum Poznania)
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: • Centrum Medyczne Kamionki, w ramach którego działa przychodnia lekarza rodzinnego, poradnia specjalistyczna, rehabilitacja, odnowa biologiczna i centrum fitness zatrudni Lekarza Pediatrę lub Lekarza Pediatrę w trakcie specjalizacji. • Lokalizacja - Kamionki (pod Poznaniem), ul. Platanowa 18 (20 minut z centrum Poznania) • Struktura placówki zapewnia pacjentom kompleksową opiekę medyczną i rehabilitacyjną świadczoną „w jednym miejscu”. • Usługi świadczone będą w ramach kontraktu NFZ oraz przyjęć komercyjnych. • Centrum czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 18:00 oraz w soboty w godzinach 09:00 – 13:00. • Do Państwa zadań będzie należało udzielanie porad medycznych w poradni POZ. • Wymagania – Lekarz Pediatra lub Lekarz Pediatra w trakcie specjalizacji. • Czas pracy – pełny wymiar (7,35 godz./dziennie) lub praca w niepełnym wymiarze • Rodzaj umowy – kontrakt, umowa zlecenie lub umowa o pracę. • Wynagrodzenie – atrakcyjne, w zależności od kwalifikacji, do ustalenia na spotkaniu • Zapewniamy – szkolenia, w tym kursy USG dla pediatrów • Termin – praca od zaraz • www.cmkamionki.pl
inne wymagania:
dodano: 2017-06-30 06:27:53
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 901) ważne do: 2017-09-30
stanowisko: Lekarz dentysta NFZ+wizyty prywatne
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia: do uzgodnienia
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Centrum Poznania
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje:
inne wymagania: Poradnia stomatologiczna w Centrum Poznania nawiąże współpracę z lekarzem dentystą 1/2 kontraktu dorosłych plus przyjęcia prywatne. Szczegóły współpracy do uzgodnienia. Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV na adres a.rudawska@medicor-koscian.pl
dodano: 2017-06-30 09:04:58
[WSPÓŁPRACA] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 902) ważne do: 2017-09-30
stanowisko: Lekarz dentysta NFZ+wizyty prywatne
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Centrum Poznania
wymagane kwalifikacje:
inne wymagania: Poradnia stomatologiczna w Centrum Poznania nawiąże współpracę z lekarzem dentystą 1/2 kontraktu dorosłych plus przyjęcia prywatne. Szczegóły współpracy do uzgodnienia. Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV na adres a.rudawska@medicor-koscian.pl
dodano: 2017-06-30 09:06:38
WYNAJEM GABINETÓW (ID ogłoszenia: 906) ważne do: 2017-09-30
tytuł ogłoszenia: Wynajmę gabinety lekarskie - Poznań, przy Starym Browarze
miejsce: Poznań
treść ogłoszenia: Oferuję do wynajęcia ładne, umeblowane gabinety lekarskie niezabiegowe przy Starym Browarze; doskonała lokalizacja, czytelny adres, blisko przystanku tramwajowego, PKS, PKP; strzeżony parking. Przystępna cena najmu zawiera obsługę doświadczonych rejestratorek medycznych. Istnieje możliwość wynajęcia gabinetu na godziny, dni, na wyłączność.
dodatkowe informacje:
dodano: 2017-06-30 19:44:58
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1175) ważne do: 2017-09-30
stanowisko: lekarz dentysta
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Kórnik
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Podejmę współpracę z lekarzem dentystą w prywatnym gabinecie w Kórniku. Praca 2-3 dni w tygodniu/ do uzgodnienia. Wymagane doświadczenie zawodowe min. 3 lata, sumienność, dokładność , optymizm.
inne wymagania:
dodano: 2017-08-12 19:52:35
[DAM PRACĘ] - LEKARZ DENTYSTA BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 921) ważne do: 2017-09-30
stanowisko: lekarz dentysta
forma zatrudnienia: innaUmowa cywilno-prawna lub umowa o pracę.
wymiar zatrudnienia: Cały lub połowa etatu.
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Powiat gostyński
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Działający od wielu lat i cieszący się dużym uznaniem pacjentów Gabinet Stomatologiczny podejmie współpracę z lekarzem dentystą, również po studiach/stażu. Oferujemy pracę w ramach NFZ - cały lub 1/2 kontraktu - oraz prywatnie. Gwarantujemy ogromną bazę pacjentów. Praca w ramach własnej działalności - zapewniamy wysoką stawkę procentową lub umowa o pracę - warunki do uzgodnienia. Gabinet profesjonalnie wyposażony - RTG, RVG, elektronicznie prowadzona dokumentacja medyczna, sprzęt i materiały wysokiej jakości; praca z wykwalifikowaną asystentką, pomoc doświadczonych lekarzy. Dogodny dojazd, możliwy również nocleg! Dni pracy do ustalenia. Zainteresowanych lekarzy serdecznie zapraszamy do kontaktu, prosimy o sms-a w razie braku możliwości odebrania telefonu, oddzwonimy!
inne wymagania:
dodano: 2017-07-03 22:48:46
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1179) ważne do: 2017-09-30
stanowisko: Lekarz
forma zatrudnienia: inna Umowa kontraktowa
wymiar zatrudnienia: do uzgodnienia
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Skoki
oferowane wynagrodzenie: do uzgodnienia
wymagane kwalifikacje: Prawo wykonywania zawodu lekarza
inne wymagania: do uzgodnienia
dodano: 2017-08-14 15:26:15
- LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 926) ważne do: 2017-09-30
tytuł ogłoszenia: Gabinety lekarskie do wynajęcia
miejsce: Kalisz
treść ogłoszenia:  Mam do wynajęcia lokal użytkowy o powierzchni 122m2, znajdujący się na pierwszym piętrze w 4-piętrowym bloku. Na parterze znajdują się butik z odzieżą oraz salon urody. Blok znajduje się przy jednej z głównych ulic Kalisza (na rogu up. Polnej i Asnyka) z możliwością dogodnej komunikacji z resztą miasta. Naprzeciwko znajduje się sklep Społem, prężnie działająca duża przychodnia POZ, przystanek autobusowy, w okolicy rynek. Z uwagi na dogodną lokalizację oferta jest atrakcyjna dla osób chcących prowadzić firmę z możliwością łatwego dostępu do  nowego klienta. Lokal znajduje się na I piętrze z osobnym wejściem na wyłączność od ulicy Asnyka. Obok szerokich schodów z gresu polerowanego znajduje się wnęka z możliwością własnego zaaranżowania.  Wchodząc po schodach wychodzimy na szeroki hall z dużymi oknami od strony południowej, który idealnie spełniałby funkcje poczekalni. W pierwszym przestronnym pomieszczeniu istnieje możliwość zaaranżowania 3-4 stanowisk pracy. Niewątpliwym atutem są wielkie na całą wysokość pomieszczenia okna, wychodzące na stronę południową co sprawia, że jest ono słoneczne i znakomicie się prezentuje. Dodatkowo znajdują się jeszcze 2 pomieszczenia które również spełniały rolę biura ( zdjęcia). Do dyspozycji wynajmującego są również pokój socjalny, toaleta i  pomieszczenie gospodarcze. Wszystkie okna wychodzą na stronę południową i zachodnią. Lokal dostępny jest bez umeblowania, z możliwością własnej aranżacji lub przerobienia do własnych potrzeb- warunki do omówienia z właścicielem. Wszystkich chętnych zapraszam do kontaktu telefonicznego.
dodatkowe informacje:
dodano: 2017-07-04 13:13:00
[DAM PRACĘ] ASYSTENTURA STOMATOLOGICZNA (ID ogłoszenia: 1183) ważne do: 2017-09-30
stanowisko: asystentka/higienistka stomatologiczna
forma zatrudnienia: umowa zlecenia
wymiar zatrudnienia: do uzgodnienia
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Poznań
oferowane wynagrodzenie: do uzgodnienia
wymagane kwalifikacje: Nawiążemy współpracę z asystentką/higienistką stomatologiczną w dogodnym wymiarze czasu pracy. Warunki do uzgodnienia.
inne wymagania: Miłe usposobienie, komunikatywność
dodano: 2017-08-16 22:06:36
- LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1185) ważne do: 2017-09-30
tytuł ogłoszenia: KONKURS OFERT
miejsce: Konin
treść ogłoszenia: KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Znak: WSZ/NP/K/12/6/2017 z dnia 17.08.2017 r. Wojewódzki Szpital Zespolony SP ZOZ w Koninie 62-504 Konin ul. Szpitalna 45 działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016. 1638 j.t. z późn. zm.) oraz art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147-150, art.151 ust 1,2 i 4-6, art.152 art.153, art. 154 ust.1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (.Dz.U. z 2016.1793 j.t. z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składnia ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób zakaźnych KOD CPV 85121200-5 w Oddziale Obserwacyjno-Zakażnym z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym, neurologii KOD CPV 85121200-5 w Oddziale Neurologii i Udarowym, rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych oraz rehabilitacji neurologicznej KOD CPV 85111400-4 w Oddziale Rehabilitacyjnym z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej oraz w zakresie neurochirurgii i neurotraumatologii KOD CPV 85121200-5 w Oddziale Neurochirurgicznym przez wszystkie dni tygodnia zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń osobom ubezpieczonym i innym uprawnionym z populacji w szacunkowej liczbie ok. 362.000, w oparciu o warunki lokalowe, aparaturę i sprzęt oraz środki transportu i łączności posiadane przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, w ramach umowy zawartej pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koninie a Wielkopolskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert, wzory umów dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie www.szpital-konin.pl. Zapraszamy do składania ofert w zamkniętych kopertach z dopiskiem nazwy przedmiotu konkursu, „Konkurs ofert – lekarskie świadczenia zdrowotne w zakresie chorób zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie”. „Konkurs ofert – lekarskie świadczenia zdrowotne w zakresie neurologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie”, „Konkurs ofert – lekarskie świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych oraz rehabilitacji neurologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie”, „Konkurs ofert – lekarskie świadczenia zdrowotne w zakresie neurochirurgii i neurotraumatologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie”. Oferty należy składać na formularzu przygotowanym przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, do pokoju nr 3/13 - Kancelaria w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie. Termin składania ofert upływa z dniem 31.08.2017 r. o godz. 15.00 Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie będzie późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby WSZ w Koninie najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi w dniu – 1.09.1017. o godzinie 10.00 w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie przy ul. Szpitalnej 45. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie do dnia 18.09.2017 r. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert. Udzielającemu Zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyn. Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2016.1638 j.t. z późn.zm.) oraz art.152, art.153, art.154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016.1793 j.t. z późn.zm.) Umowa na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób zakaźnych, neurologii, rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych oraz rehabilitacji neurologicznej zostanie zawarta na okres od 1.10.2017 r. 30.09.2021 r. Umowa na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgii i neurotraumatologii zostanie zawarta na okres od 1.11.2017 r. 30.06.2021 r. Rozpoczęcie udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób zakaźnych, neurologii, rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych oraz rehabilitacji neurologicznej nastąpi z dniem 1.10.2017 r. Rozpoczęcie udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgii i neurotraumatologii nastąpi z dniem 1.11.2017 r.
dodatkowe informacje:
dodano: 2017-08-17 13:17:25
- LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1188) ważne do: 2017-09-30
tytuł ogłoszenia: Przyjmę lekarza
miejsce: Poznań
treść ogłoszenia: Przyjmę od zaraz lekarza do pracy na dyżury w ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej w Poznaniu.
dodatkowe informacje:
dodano: 2017-08-17 15:19:42
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1189) ważne do: 2017-09-30
stanowisko: lekarz dyżurny w nocnej i świątecznej opiece lekarskiej
forma zatrudnienia: umowa zlecenia
wymiar zatrudnienia: dyżury
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Poznań
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Przyjmę od zaraz lekarza do pracy na dyżury w ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej w Poznaniu.
inne wymagania:
dodano: 2017-08-17 15:21:56
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1191) ważne do: 2017-09-30
stanowisko: Lekarz na dyżury w ZRM
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Międzychód
oferowane wynagrodzenie: do uzgodnienia
wymagane kwalifikacje:
inne wymagania:
dodano: 2017-08-17 15:50:37
[SZUKAM PRACY] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1192) ważne do: 2017-09-30
posiadane kwalifikacje:
forma zatrudnienia:
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: określony, 2-3 miesiace
miejsce wykonywania umowy: Poznań i okolice
wymagane kwalifikacje: - lekarz (obecnie kończę staż podyplomowy) - certyfikat ALS - prawo jazdy kat. B - języki: angielski, niemiecki, hiszpański - wielokrotne wyjazdy zagraniczne na praktyki lekarskie - doświadczenia w pracy na SOR/IP
inne wymagania: Mogę pracować takze w ramach zastępstwa.
dodano: 2017-08-17 16:04:47
[WSPÓŁPRACA] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1199) ważne do: 2017-09-30
stanowisko: Lekarz dentysta
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: 40 km od Poznania
wymagane kwalifikacje: Wynajmę dobrze prosperujący gabinet stomatologiczny 40km od Poznania. Gabinet w pełni wyposażony. Standard wykończenia wysoki. Posiada wszelkie odbiory Sanepidu oraz RTG.
inne wymagania:
dodano: 2017-08-21 10:05:52
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1205) ważne do: 2017-09-30
stanowisko: Lekarz rodzinny/Internista
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: do ustalenia
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Centrum Medyczne Polmed ul. Górecka 1, Poznań
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Centrum Medyczne Polmed w Poznaniu podejmie współpracę z internistą/lekarzem rodzinnym, chętnie w pełnym wymiarze czasu pracy (od poniedziałku do piątku).
inne wymagania:
dodano: 2017-08-21 13:36:58
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1206) ważne do: 2017-09-30
stanowisko: ginekolog
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Centrum Medyczne Polmed ul. Górecka 1, Poznań
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Centrum Medyczne Polmed w Poznaniu podejmie współpracę z ginekologiem. Możliwość objęcia dyżuró w godzinach porannych oraz w soboty.
inne wymagania:
dodano: 2017-08-21 13:38:20
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1214) ważne do: 2017-09-30
stanowisko: lekarz POZ
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia: 08.00-18.00
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: NZOZ Przychodnia Rodzinna na Orcholskiej
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: pacjenci dorośli oraz dzieci
inne wymagania:
dodano: 2017-08-23 10:00:16
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1227) ważne do: 2017-09-30
stanowisko: lekarz dentysta
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Wolsztyn
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Zatrudnię stomatologa w ramach NFZ i prywatnie w Wolsztynie. Zapewniamy dogodne warunki pracy pełen grafik pacjentów i wysoki procent od uzyskanego przychodu telefon kontaktowy 663 266 526
inne wymagania:
dodano: 2017-08-28 22:54:04
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1229) ważne do: 2017-09-30
stanowisko: lekarze na dyżury Oddział Pediatryczny
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: godziny do uzgodnienia, dyżury
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Oddział Pediatryczny SP ZOZ Oborniki
oferowane wynagrodzenie: do uzgodnienia
wymagane kwalifikacje:
inne wymagania:
dodano: 2017-08-29 11:26:45
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1230) ważne do: 2017-09-30
stanowisko: specjalista z zakresu ginekologii i położnictwa Oddział Ginekologiczno-Położniczy
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: godziny do uzgodnienia, dyżury
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: SP ZOZ Oborniki, Oddział Ginekologiczno-Położniczy
oferowane wynagrodzenie: do uzgodnienia
wymagane kwalifikacje: specjalista z zakresu ginekologii i położnictwa
inne wymagania:
dodano: 2017-08-29 11:45:34
[DAM PRACĘ] MEDYCYNA RODZINNA (ID ogłoszenia: 999) ważne do: 2017-09-30
stanowisko: lekarz POZ
forma zatrudnienia: innadowolna
wymiar zatrudnienia: 1/1
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Poradnia POZ pod Poznaniem
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: specjalista medycyny rodzinnej
inne wymagania:
dodano: 2017-07-10 21:05:27
[DAM PRACĘ] - LEKARZ DENTYSTA BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1260) ważne do: 2017-09-30
stanowisko: lekarz dentysta
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: pełen etat
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Poznań
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Praca dla lekarza dentysty w Kłecku i/lub w Gnieźnie (dogodny dojazd autostradą A2 i S5 lub drogą krajową w 40 min) *NFZ (pół lub cały kontrakt) i pacjenci prywatni *duża baza pacjentów - jedyny gabinet NFZ na duzym osiedlu (Winiary) *elastyczny harmonogram pracy (dysponujemy 3 unitami) *asysta dla lekarza *miła atmosfera •wysokie wynagrodzenia *nowoczesny i wygodny sprzęt (unity OMS) *RVG , RTG *współpraca z chirurgiem szczękowo-twarzowym i ortodontą Zainteresowanych proszę o kontakt pod nr 609 62 37 28 lub 661 662 888 bądź mailowo dent.gab@o2.pl
inne wymagania:
dodano: 2017-09-01 09:51:52
[DAM PRACĘ] - LEKARZ DENTYSTA BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1261) ważne do: 2017-09-30
stanowisko: lekarz dentysta
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: pełen etat
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Piła
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Poszukujemy do współpracy lekarza dentysty do gabinetu w Pile(praca na pełen etat w ramach umowy z NFZ i pacjenci prywatni)*duża baza pacjentów *elastyczny harmonogram pracy *asysta dla lekarza *miła atmosfera •wysokie wynagrodzenia *nowoczesny i wygodny sprzęt (unity OMS) *RVG , RTG * Zainteresowanych proszę o kontakt pod nr 661 662 888 bądź mailowo dentim.gab@o2.p
inne wymagania:
dodano: 2017-09-01 09:54:19
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1263) ważne do: 2017-09-30
stanowisko: STOMATOLOG
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: etat
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Wolsztyn
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Gabinet Chirurgiczno - Ortodontyczny Zatrudni stomatologa w ramach NFZ i prywatnie w Wolsztynie. Zapewniamy dogodne warunki pracy pełen grafik pacjentów i wysoki procent od uzyskanego przychodu telefon kontaktowy 663 266 526
inne wymagania: Gabinet Chirurgiczno - Ortodontyczny Zatrudni stomatologa w ramach NFZ i prywatnie w Wolsztynie. Zapewniamy dogodne warunki pracy pełen grafik pacjentów i wysoki procent od uzyskanego przychodu telefon kontaktowy 663 266 526
dodano: 2017-09-01 11:01:04
[WSPÓŁPRACA] - LEKARZ DENTYSTA BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1265) ważne do: 2017-09-30
stanowisko: Lekarz stomatolog
forma zatrudnienia:
wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu
okres zatrudnienia: określony,
miejsce wykonywania umowy: Kościan
wymagane kwalifikacje: Gabinety Lekarskie Medyk w Kościanie nawiążą współpracę z lekarzem stomatologiem. Praca w ramach 1/2 kontraktu z NFZ + pacjenci prywatni. (bez sobót). Praca z asystentką stomatologiczną. RTG + radiowizjografia na miejscu. Dobre warunki.
inne wymagania:
dodano: 2017-09-01 14:47:22
[DAM PRACĘ] - LEKARZ DENTYSTA BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1266) ważne do: 2017-09-30
stanowisko: Lekarz stomatolog
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Kościan
oferowane wynagrodzenie: do uzgodnienia
wymagane kwalifikacje: Gabinety Lekarskie Medyk w Kościanie nawiążą współpracę z lekarzem stomatologiem. Praca w ramach 1/2 kontraktu z NFZ + pacjenci prywatni. (bez sobót). Praca z asystentką stomatologiczną. RTG + radiowizjografia na miejscu. Dobre warunki.
inne wymagania:
dodano: 2017-09-01 14:48:47
[SZUKAM PRACY] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1269) ważne do: 2017-09-30
posiadane kwalifikacje:
forma zatrudnienia:
wymiar zatrudnienia: ETAT
okres zatrudnienia: określony, rezydentura
miejsce wykonywania umowy: Polska
wymagane kwalifikacje: Młody lekarz bez specjalizacji chętnie rozpocznie szkolenie specjalizacyjne z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH (rezydentura) w placówce w którymś z wielkopolskich lub lubuskich miast. Do rozważenia także inne lokalizacje - max. kilkadziesiąt kilometrów od "większego" miasta. Interesuje mnie możliwość rozwoju, praca w przyjaznym, zgranym zespole, a także atrakcyjne warunki finansowe - oczekuję dopłaty do rezydentury. Jestem otwarty na wszelkie sensowne propozycje. - język angielski na poziomie zaawansowanym, niemiecki na poziomie podstawowym - prawo jazdy kat. A i B
inne wymagania:
dodano: 2017-09-03 22:24:01
[DAM PRACĘ] - LEKARZ DENTYSTA BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1160) ważne do: 2017-10-01
stanowisko: Lekarz Dentysta
forma zatrudnienia: innaWspolpraca
wymiar zatrudnienia: Do uzgodnienia
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Poznań
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje:
inne wymagania:
dodano: 2017-08-09 10:44:46
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1131) ważne do: 2017-10-02
stanowisko: lekarz - dyzury w NiŚOZ
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: froma dyzurów
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: SPZOZ w Wolsztynie
oferowane wynagrodzenie: do uzgodnienia
wymagane kwalifikacje: lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej lub będący w jej trakcie. Lekarz bez specjalizacji
inne wymagania: ---
dodano: 2017-08-02 07:13:52
[DAM PRACĘ] ORTODONCJA (ID ogłoszenia: 914) ważne do: 2017-10-03
stanowisko: Lekarz Ortodonta - Medicover
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: do indywidualnego ustalenie
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Poznań, Stomatologia Medicover
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Medicover to więcej niż miejsce pracy. Medicover to przede wszystkim ludzie. Ludzie pełni pasji, zaangażowania, ludzie o wielkich sercach, którzy chcą w życiu czegoś więcej. Naszym celem jest poprawa i utrzymanie dobrego stanu zdrowia pacjentów. Są nas tysiące. Dołącz do nas! Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: LEKARZ ORTODONTA Miejsce pracy: Poznań, Centrum Stomatologiczne (Plac Andersa 5) Poszukujemy osoby, która: - posiada specjalizację z ortodoncji stomatologicznej - ma minimum 2 letnie doświadczenie w pracy na tym samym stanowisku - ceni sobie kulturę opartą na współpracy i wzajemnym zaufaniu - potrafi obsługiwać komputer i chce pracować w oparciu o elektroniczny system dokumentacji medycznej Oferujemy : - benefity (prywatna opieka medyczna dla Ciebie przy zatrudnieniu powyżej 80 h miesięcznie. Medicover_Benefits, bezpłatny dostęp do platformy MedicoverGO oferującej indywidualne plany dietetyczne i treningowe, możliwość skorzystania z szerokiej oferty akcji profilaktycznych) - dobrą organizację pracy i przyjazną atmosferę - koordynowaną opiekę nad pacjentem opartą o międzynarodowe standardy kliniczne - współpracę z wykwalifikowanym zespołem: asystentki stomatologiczne, higienistki - wzajemną pomoc i wsparcie współpracowników - nowoczesny system elektronicznej dokumentacji medycznej - godziny pracy do ustalenia indywidualnego - nowoczesne gabinety stomatologiczne - współpracę w oparciu o kontrakt gospodarczy lub umowę zlecenie Zapraszamy do składania aplikacji! Więcej informacji na temat firmy www.medicover.pl W aplikacji prosimy o umieszczenie poniższej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych przez Medicover Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.
inne wymagania:
dodano: 2017-07-03 16:28:54
[DAM PRACĘ] PROTETYKA STOMATOLOGICZNA (ID ogłoszenia: 915) ważne do: 2017-10-03
stanowisko: Lekarz Protetyk - Medicover
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: do indywidualnego ustalenia
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Poznań, Stomatologia Medicover
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Medicover to więcej niż miejsce pracy. Medicover to przede wszystkim ludzie. Ludzie pełni pasji, zaangażowania, ludzie o wielkich sercach, którzy chcą w życiu czegoś więcej. Naszym celem jest poprawa i utrzymanie dobrego stanu zdrowia pacjentów. Są nas tysiące. Dołącz do nas! Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: LEKARZ PROTETYK Miejsce pracy: Poznań, Stomatologia Medicover (Plac Andersa 5) Poszukujemy osoby, która: - posiada specjalizację z protetyki stomatologicznej - zdobyła doświadczenie na stanowisku protetyka - charakteryzuje się dobrą organizacją pracy - jest dyspozycyjna i zaangażowana Oferujemy: - możliwość pracy w ambitnym, doświadczonym zespole, w innowacyjnej organizacji o wiodącej pozycji rynkowej - godziny pracy do ustalenia indywidualnego - Benefity (prywatna opieka medyczna dla Ciebie przy zatrudnieniu powyżej 80 h miesięcznie. Medicover_Benefits, bezpłatny dostęp do platformy MedicoverGO oferującej indywidualne plany dietetyczne i treningowe, możliwość skorzystania z szerokiej oferty akcji profilaktycznych) - dobrą organizację pracy i przyjazną atmosferę - współpracę z wykwalifikowanym zespołem: asystentki stomatologiczne, higienistki - wzajemną pomoc i wsparcie współpracowników - nowoczesne gabinety stomatologiczne - współpracę w oparciu o kontrakt gospodarczy lub umowę zlecenie Zapraszamy do składania aplikacji! Więcej informacji na temat firmy www.medicover.pl W aplikacji prosimy o umieszczenie poniższej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych przez Medicover Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.
inne wymagania:
dodano: 2017-07-03 16:37:04
[DAM PRACĘ] STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Z ENDODONCJĄ (ID ogłoszenia: 916) ważne do: 2017-10-03
stanowisko: Lekarz stomatolog (stom.zachowawcza) - Medicover
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: do indywidualnego ustalenia
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Poznań, Stomatologia Medicover
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Medicover to więcej niż miejsce pracy. Medicover to przede wszystkim ludzie. Ludzie pełni pasji, zaangażowania, ludzie o wielkich sercach, którzy chcą w życiu czegoś więcej. Naszym celem jest poprawa i utrzymanie dobrego stanu zdrowia pacjentów. Są nas tysiące. Dołącz do nas! Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: LEKARZ STOMATOLOG (stom. zachowawcza) Miejsce pracy: Poznań, Centrum Stomatologiczne (Plac Andersa 5) Poszukujemy osoby, która: - zdobyła doświadczenie na podobnym stanowisku - charakteryzuje się dobrą organizacją pracy - jest dyspozycyjna i zaangażowana - umie obsługiwać komputer Oferujemy: - możliwość pracy w ambitnym, doświadczonym zespole, w innowacyjnej organizacji o wiodącej pozycji rynkowej - godziny pracy do ustalenia indywidualnego - Benefity (prywatna opieka medyczna dla Ciebie przy zatrudnieniu powyżej 80 h miesięcznie. Medicover_Benefits, bezpłatny dostęp do platformy MedicoverGO oferującej indywidualne plany dietetyczne i treningowe, możliwość skorzystania z szerokiej oferty akcji profilaktycznych) - dobrą organizację pracy i przyjazną atmosferę - współpracę z wykwalifikowanym zespołem: asystentki stomatologiczne, higienistki - wzajemną pomoc i wsparcie współpracowników - nowoczesne gabinety stomatologiczne - współpracę w oparciu o kontrakt gospodarczy lub umowę zlecenie Zapraszamy do składania aplikacji! Więcej informacji na temat firmy www.medicover.pl W aplikacji prosimy o umieszczenie poniższej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych przez Medicover Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.
inne wymagania:
dodano: 2017-07-03 16:40:04
[WSPÓŁPRACA] WYNAJEM GABINETÓW (ID ogłoszenia: 925) ważne do: 2017-10-04
stanowisko: Wynajem gabinetów
forma zatrudnienia:
wymiar zatrudnienia: do ustalenia
okres zatrudnienia: określony,
miejsce wykonywania umowy: Szamotuły
wymagane kwalifikacje: Drodzy Państwo mam przyjemność zaproponować w pełni przygotowaną, z odbiorem sanepidu przychodnię lekarską o powierzchni 500m. W tej chwili dysponujemy 9 gabinetami z całą niezbędną infrastrukturą (7 węzłów sanitarnych, rejestracja, pomieszczenie socjalne, itp.) Położenie to centrum Szamotuły w bezpośrednim sąsiedztwie apteki, przychodni POZ, urzędu miasta, starostwa i dużego parkingu. Więcej szczegółowych informacji pod nr. telefonu 728 467 126 mail: mn@leki24h.eu.
inne wymagania: brak
dodano: 2017-07-04 12:33:08
WYNAJEM GABINETÓW (ID ogłoszenia: 928) ważne do: 2017-10-04
tytuł ogłoszenia: Gabinet ortodontyczny
miejsce: Kalisz
treść ogłoszenia: Wynajmę w Kaliszu w pełni wyposażony gabinet ortodontyczny z wieloletnią tradycją.
dodatkowe informacje: Więcej informacji pod nr tel. 602 303 629
dodano: 2017-07-04 14:36:56
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 931) ważne do: 2017-10-04
stanowisko: lekarz
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Szpital Wągrowiec
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Specjalizacja choroby wewnętrzne
inne wymagania:
dodano: 2017-07-05 07:43:44
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 930) ważne do: 2017-10-05
stanowisko: lekarz stomatolog
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Konin
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Nowoczesny gabinet stomatologiczny z dużą bazą pacjentównawiąże współpracę z lekarzem stomatologiem. Praca z wykwalifikowaną higienistką stomatologiczną, radiowizjografia, sedacja wziewna, znieczulenie komputerowe. Zapraszamy do współpracy tylko osoby, które gotowe są na podnoszenie swoich kwalifikacji a praca jest dla nich pasją a nie przykrym obowiązkiem. Gwarantujemy wysokie wynagrodzenie.
inne wymagania:
dodano: 2017-07-05 00:19:35
[DAM PRACĘ] PEDIATRIA (ID ogłoszenia: 936) ważne do: 2017-10-05
stanowisko: lekarz
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia: pełen etat
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: ul. Chojnicka 58, Poznań
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: lekarz w trakcie specjalizacji pediatrycznej
inne wymagania:
dodano: 2017-07-05 09:57:54
[DAM PRACĘ] CHOROBY WEWNĘTRZNE (ID ogłoszenia: 1270) ważne do: 2017-10-05
stanowisko: LEKARZ POZ
forma zatrudnienia: innadowolna
wymiar zatrudnienia: ETAT
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Poznań, Ognik 18
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: specjalizacja z medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych
inne wymagania: Zapraszam do współpracy Lekarzy z uprawnieniami POZ. Nasza przychodnia to nowoczesne i przyjazne miejsce pracy. Oferujemy atrakcyjne warunki współpracy.
dodano: 2017-09-04 13:25:18
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1271) ważne do: 2017-10-05
stanowisko: NEUROLOG
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia: 5-20 GODZIN/MIESIĄC
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Poznań, ul. Ognik 18
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: specjalizacja z neurologii lub w trakcie
inne wymagania: Zapraszam do współpracy lekarza neurologa, świadczenie usług prywatnych w nowoczesnej przychodni. 2-3 dyżury w miesiącu.\r\nKatarzyna Grabowska 605160646\r\nkatarzyna.grabowska@neucamed.pl
dodano: 2017-09-04 13:29:41
[DAM PRACĘ] DIABETOLOGIA (ID ogłoszenia: 1272) ważne do: 2017-10-05
stanowisko: DIABETOLOG
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: 5-20 GODZ./MIESIĄC
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: POZNAŃ UL. OGNIK 18
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: SPECJALIZACJA Z DIABETOLOGII
inne wymagania: Zapraszam do współpracy lekarza ze specjalizacja z diabetologii. Proponujemy świadczenie usług prywatnych, ok 2-3 dyżury w miesiącu. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie. Zapraszam
dodano: 2017-09-04 13:34:07
[DAM PRACĘ] CHOROBY PŁUC (ID ogłoszenia: 1273) ważne do: 2017-10-05
stanowisko: lekarz chorób płuc/ pulmonolog
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia: 2-3 dyżury w miesiącu
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Poznań, ul. Ognik 18
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Specjalizacja z pulmonologii
inne wymagania: Zapraszam do współpracy lekarza chorób płuc. Proponujemy świadczenie prywatnych usług w nowoczesnych warunkach.\r\n2-3 dyżury w miesiącu, atrakcyjne warunki zatrudnienia.
dodano: 2017-09-04 13:38:57
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 943) ważne do: 2017-10-06
stanowisko: Lekarz
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: do uzgodnienia
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Poznań oraz Luboń
oferowane wynagrodzenie: Do uzgodnienia
wymagane kwalifikacje: Poradnie lekarza rodzinnego w Poznaniu oraz Luboniu poszukują lekarza bez specjalizacji-przyjęcia dzieci oraz dorosłych.Praca na dogodnych warunkach finansowych.
inne wymagania: Brak
dodano: 2017-07-06 10:34:19
[DAM PRACĘ] MEDYCYNA RODZINNA (ID ogłoszenia: 944) ważne do: 2017-10-06
stanowisko: Lekarz
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: Do uzgodnienia
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Poznan
oferowane wynagrodzenie: Do uzgodnienia
wymagane kwalifikacje: Poradnie lekarza rodzinnego w Poznaniu oraz bliskich okolicach poszukują lekarza specj.med.rodzinnej lub w trakcie specjalizacji.Przyjęcia dzieci i dorosłych,dogodne warunki finansowe.
inne wymagania: Brak
dodano: 2017-07-06 10:38:52
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1360) ważne do: 2017-10-07
stanowisko: lekarz dentysta
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Skoki
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Praca dla lekarza dentysty w Skokach (dogodny dojazd) praca w ramach umowy z NFZ i pacjenci prywatni *duża baza pacjentów *elastyczny harmonogram pracy (dysponujemy 2 unitami) *asysta dla lekarza *miła atmosfera •wysokie wynagrodzenia *nowoczesny i wygodny sprzęt (unity OMS) *RVG , RTG *współpraca z chirurgiem szczękowo-twarzowym i ortodontą Zainteresowanych proszę o kontakt pod nr 504163367 lub 661 662 888 bądź mailowo dentim.gab@o2.pl
inne wymagania:
dodano: 2017-09-14 10:16:17
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1178) ważne do: 2017-10-07
stanowisko: lekarz dentysta
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: 1/2 lub cały etat NFZ
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Kaźmierz k/Poznania [25 km]
oferowane wynagrodzenie: procentowe do uzgodnienia
wymagane kwalifikacje: PWZ
inne wymagania: Duża Poradnia Stomatologiczna 2-stanowiskowa wyposażona w RTG ,RVG ,mikroskop ,duża cyfrowa baza pacjentów higienistka stomatologiczna, pomoc doświadczonego stomatologa.Praca w ramach kontraktu NFZ oraz pacjenci prywatni.Zapraszam do kontaktu i współpracy tel. 603 960 656
dodano: 2017-08-14 11:33:50
[SZUKAM PRACY] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1247) ważne do: 2017-10-08
posiadane kwalifikacje:
forma zatrudnienia:
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: określony,
miejsce wykonywania umowy: Poznań i okolice
wymagane kwalifikacje: Lekarz dentysta kończący we wrześniu staż podyplomowy. Pasjonat chirurgii stomatologicznej. Doktorant PNSMBN UM w Poznaniu z dziedziny periodontologii i diabetologii. Ukończony kurs Ochrony Radiologicznej Pacjenta, uczestnik wielu szkoleń, warsztatów i konferencji. Chętny do pracy i dalszej nauki.
inne wymagania: Lekarz dentysta stażysta podejmie współpracę z gabinetem w Poznaniu i okolicach od października 2017. Oferuję współpracę przy przyjęciach pacjentów prywatnych prywatnie. Pasjonat chirurgii stomatologicznej (zapisany na wrzesień na kurs chirurgiczny STRAUMANN) i stomatologii zachowawczej. Praca 2-3 dni w tygodniu w Poznaniu bądź pojedyncze dni w wypadku dojazdów, do ustalenia w rozmowie. Otwarty przewód doktorski z zakresu periodontologii i diabetologii na UMP. Uczestnik wielu kursów, warsztatów i konferen
dodano: 2017-08-30 20:38:52
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1300) ważne do: 2017-10-10
stanowisko: lek. stomatolog
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia: do uzgodnienia
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Dobrzyca
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Praca dla stomatologa w okolicach Jarocina , Pleszewa NFZ i / lub prywatnie. Od 1-5 dni w tygodniu. Bardzo dobre warunki pracy, Rtg, asysta. Kontakt po 20stej lub mailowo
inne wymagania:
dodano: 2017-09-09 11:09:23
[DAM PRACĘ] - LEKARZ DENTYSTA BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1223) ważne do: 2017-10-10
stanowisko: Lekarz dentysta
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: 2 lub 3 dni w tyg .1/2kontraktu lub 4/5 dni cały kontrakt
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Kaźmierz 25 km od Poznania
oferowane wynagrodzenie: procentowe do uzgodnienia
wymagane kwalifikacje: PWZ
inne wymagania: Duża Poradnia Stomatologiczna 2-stanowiskowa wyposażona w RTG ,RVG,mikroskop ,duża cyfrowa baza pacjentów ,higienistka stomatologiczna, pomoc doświadczonego stomatologa.Praca w ramach kontraktu z NFZ oraz pacjenci prywatni.Zapraszam do kontaktu i współpracy tel 603 960 656
dodano: 2017-08-27 13:10:28
[WSPÓŁPRACA] - LEKARZ DENTYSTA BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1002) ważne do: 2017-10-11
stanowisko: lekarz dentysta
forma zatrudnienia:
wymiar zatrudnienia: wymiar etatu około 160 godzin w miesiącu lub do uzgodnienia
okres zatrudnienia: określony, minimum 3lata
miejsce wykonywania umowy: Bydgoszcz
wymagane kwalifikacje: Mile widziane doświadczenie w zawodzie i/lub rozpoczęta specjalizacja. Jesteśmy wielospecjalistycznym Centrum Medycznym. Posiadamy bogato wyposażoną placówkę i 26 letnie doświadczenie na rynku stomatologicznym. Praca z asystentką na cztery ręce. Bez kontraktu z NFZ. Zapewniamy możliwość rozwoju zawodowego.
inne wymagania: Gotowość do rozwoju zawodowego, praca pod mikroskopem, protetyka,
dodano: 2017-07-11 10:42:37
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1003) ważne do: 2017-10-11
stanowisko: lekarz dentysta
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: wymiar etatu około 160 godzin w miesiącu lub do uzgodnienia
okres zatrudnienia: określony, minimum 3lata
miejsce wykonywania umowy: Bydgoszcz
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Mile widziane doświadczenie w zawodzie i/lub rozpoczęta specjalizacja. Jesteśmy wielospecjalistycznym Centrum Medycznym. Posiadamy bogato wyposażoną placówkę i 26 letnie doświadczenie na rynku stomatologicznym. Praca z asystentką na cztery ręce. Bez kontraktu z NFZ. Zapewniamy możliwość rozwoju zawodowego
inne wymagania: Gotowość do rozwoju zawodowego, praca pod mikroskopem, protetyka,
dodano: 2017-07-11 10:55:21
[DAM PRACĘ] POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA (ID ogłoszenia: 1323) ważne do: 2017-10-12
stanowisko: lekarz
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: szpital, przychodnia
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje:
inne wymagania:
dodano: 2017-09-12 10:47:12
[DAM PRACĘ] OKULISTYKA (ID ogłoszenia: 1325) ważne do: 2017-10-13
stanowisko: lekarz
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: szpital Przychodnia
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje:
inne wymagania: Zapraszamy do współpracy absolwentów uczelni medycznych wydziałów lekarskich. Dajemy możliwość specjalizacji w określonych dziedzinach medycyny oraz kontynuacji wcześniej rozpoczętej specjalizacji. Praca w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu daje szansę na ciekawy rozwój zawodowy. Forma zatrudnienia, warunki pracy oraz płacy do uzgodnienia. Bliższe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: dyrektor – 267 47 28 00 z-ca dyrektora ds. medycznych- 261 47 28 01 lub sekretariat:
dodano: 2017-09-12 10:57:24
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1326) ważne do: 2017-10-13
stanowisko: lekarz
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: szpital, przychodnia
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje:
inne wymagania: Zapraszamy do współpracy absolwentów uczelni medycznych wydziałów lekarskich.\r\nDajemy możliwość specjalizacji w określonych dziedzinach medycyny oraz kontynuacji wcześniej rozpoczętej specjalizacji.\r\nPraca w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu daje szansę na ciekawy rozwój zawodowy. \r\nForma zatrudnienia, warunki pracy oraz płacy do uzgodnienia.\r\nBliższe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:\r\ndyrektor – 267 47 28 00\r\nz-ca dyrektora ds. medycznych- 261 47 28 01\r\nlu
dodano: 2017-09-12 11:00:04
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1327) ważne do: 2017-10-13
stanowisko: lekarz
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: szpital, przychodnia
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje:
inne wymagania: Zapraszamy do współpracy absolwentów uczelni medycznych wydziałów lekarskich.\r\nDajemy możliwość specjalizacji w określonych dziedzinach medycyny oraz kontynuacji wcześniej rozpoczętej specjalizacji.\r\nPraca w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu daje szansę na ciekawy rozwój zawodowy. \r\nForma zatrudnienia, warunki pracy oraz płacy do uzgodnienia.\r\nBliższe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:\r\ndyrektor – 267 47 28 00\r\nz-ca dyrektora ds. medycznych- 261 47 28 01\r\nlu
dodano: 2017-09-12 11:02:28
[DAM PRACĘ] CHOROBY ZAKAŹNE (ID ogłoszenia: 1328) ważne do: 2017-10-13
stanowisko: lekarz
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: szpital, przychodnia
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje:
inne wymagania: Zapraszamy do współpracy absolwentów uczelni medycznych wydziałów lekarskich. Dajemy możliwość specjalizacji w określonych dziedzinach medycyny oraz kontynuacji wcześniej rozpoczętej specjalizacji. Praca w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu daje szansę na ciekawy rozwój zawodowy. Forma zatrudnienia, warunki pracy oraz płacy do uzgodnienia. Bliższe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: dyrektor – 267 47 28 00 z-ca dyrektora ds. medycznych- 261 47 28 01 lub sekretariat:
dodano: 2017-09-12 11:04:39
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1329) ważne do: 2017-10-13
stanowisko: lekarz
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: szpital, przychodnia
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje:
inne wymagania: Zapraszamy do współpracy absolwentów uczelni medycznych wydziałów lekarskich. Dajemy możliwość specjalizacji w określonych dziedzinach medycyny oraz kontynuacji wcześniej rozpoczętej specjalizacji. Praca w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu daje szansę na ciekawy rozwój zawodowy. Forma zatrudnienia, warunki pracy oraz płacy do uzgodnienia. Bliższe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: dyrektor – 267 47 28 00 z-ca dyrektora ds. medycznych- 261 47 28 01 lub sekretariat:
dodano: 2017-09-12 11:06:37
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1330) ważne do: 2017-10-13
stanowisko: lekarz
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: szpital, przychodnia
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje:
inne wymagania: Zapraszamy do współpracy absolwentów uczelni medycznych wydziałów lekarskich. Dajemy możliwość specjalizacji w określonych dziedzinach medycyny oraz kontynuacji wcześniej rozpoczętej specjalizacji. Praca w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu daje szansę na ciekawy rozwój zawodowy. Forma zatrudnienia, warunki pracy oraz płacy do uzgodnienia. Bliższe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: dyrektor – 267 47 28 00 z-ca dyrektora ds. medycznych- 261 47 28 01 lub sekretariat:
dodano: 2017-09-12 11:10:04
[DAM PRACĘ] - LEKARZ DENTYSTA BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1361) ważne do: 2017-10-14
stanowisko: lekarz dentysta
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Skoki
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Praca dla lekarza dentysty w Skokach (dogodny dojazd) praca w ramach umowy z NFZ i pacjenci prywatni *duża baza pacjentów *elastyczny harmonogram pracy (dysponujemy 2 unitami) *asysta dla lekarza *miła atmosfera •wysokie wynagrodzenia *nowoczesny i wygodny sprzęt (unity OMS) *RVG , RTG *współpraca z chirurgiem szczękowo-twarzowym i ortodontą Zainteresowanych proszę o kontakt pod nr 504163367 lub 661 662 888 bądź mailowo dentim.gab@o2.pl
inne wymagania:
dodano: 2017-09-14 10:17:26
[DAM PRACĘ] - LEKARZ DENTYSTA BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1075) ważne do: 2017-10-15
stanowisko: lekarz dentysta
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: co najmniej 1/2 etatu
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Opalenica
oferowane wynagrodzenie: oferujemy samochód służbowy
wymagane kwalifikacje:
inne wymagania: Podejmiemy współpracę z Lekarzem Stomatologiem w ramach umowy z NFZ oraz prywatnie. Praca w wielostanowiskowej przychodni w centrum Opalenicy, z asystą, w nowoczesnym i w pełni wyposażonym gabinecie. Praca w wymiarze co najmniej 1/2 etatu. W ramach współpracy oferujemy Lekarzowi samochód służbowy. Zapraszamy.
dodano: 2017-07-22 15:31:25
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1367) ważne do: 2017-10-15
stanowisko: Lekarz stomatolog
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia: Praca dla stomatologa -współpraca
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Trzcianka
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Gabinet Stomatologiczny w Trzciance nawiąże współpracę z lekarzem stomatologiem. Współpraca na warunkach partnerskich. Bliższe informacje tel: 535-383-151.
inne wymagania:
dodano: 2017-09-15 14:01:05
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1389) ważne do: 2017-10-15
stanowisko: lekarz dentysta
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia: minimum 1/2 etatu
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Śremu (okolice)
oferowane wynagrodzenie: do uzgodnienia
wymagane kwalifikacje: Nowoczesny gabinet stomatologiczny w okolicach Śremu podejmie współpracę z lekarzem stomatologiem. Praca na NFZ i prywatnie. Bardzo dużo pacjentów. Gabinet wyposażony w nowoczesny sprzęt tj rvg, znieczulenie komputerowe, maszynowe leczenie endodontyczne itp. Praca na cztery ręce z wykwalifikowaną asystentką stomatologiczną. Dni i godziny pracy do uzgodnienia. Kontakt pod nr telefonu: 697 82 26 10
inne wymagania:
dodano: 2017-09-19 21:32:21
[DAM PRACĘ] - LEKARZ DENTYSTA BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1397) ważne do: 2017-10-15
stanowisko: dentysta
forma zatrudnienia: innadowolna
wymiar zatrudnienia: 3xw tygodniu
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Leszno
oferowane wynagrodzenie: do ustalenia
wymagane kwalifikacje: po stażu
inne wymagania:
dodano: 2017-09-21 15:22:54
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1186) ważne do: 2017-10-16
stanowisko: Stomatolog
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: Pełen etat
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Leszno
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje:
inne wymagania:
dodano: 2017-08-17 14:36:54
[DAM PRACĘ] ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA (ID ogłoszenia: 1032) ważne do: 2017-10-17
stanowisko: lekarz
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: pełen + dyżury
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Szpital Powiatowy w Chodzieży
oferowane wynagrodzenie: do uzgodnienia
wymagane kwalifikacje: specjalista anestezjologii , anestezjologii i intensywnej terapii
inne wymagania:
dodano: 2017-07-17 13:10:10
- LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1033) ważne do: 2017-10-17
tytuł ogłoszenia: Praca dla lek. dentysty
miejsce: 40 km od Poznania
treść ogłoszenia: Nowoczesny 2-stanowiskowy gabinet stomatologiczny( ok.40 km od Poznania) przyjmie lek. dentystę na bardzo dobrych warunkach. Duża baza pacjęntow -tylko prywatni. Kontakt: 505 160 212
dodatkowe informacje:
dodano: 2017-07-17 14:56:51
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1034) ważne do: 2017-10-17
stanowisko: _Praca dla lek.dentysty
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: ok.40 km.od Poznania
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje:
inne wymagania:
dodano: 2017-07-17 15:09:49
[WSPÓŁPRACA] - LEKARZ DENTYSTA BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1074) ważne do: 2017-10-20
stanowisko: lekarz dentysta
forma zatrudnienia:
wymiar zatrudnienia: co najmniej 1/2
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Opalenica
wymagane kwalifikacje: w ramach współpracy oferujemy samochód służbowy
inne wymagania: Podejmiemy współpracę z Lekarzem Dentystą w ramach umowy z NFZ oraz prywatnie. Praca w dużej przychodni w centrum Opalenicy, z asystą, w nowoczesnym i w pełni wyposażonym gabinecie. W ramach współpracy oferujemy Lekarzowi samochód służbowy. Praca w wymiarze co najmniej 1/2 etatu. Atrakcyjne warunki. Zapraszamy.
dodano: 2017-07-22 15:23:09
[DAM PRACĘ] - LEKARZ DENTYSTA BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1076) ważne do: 2017-10-20
stanowisko: Lekarz dentysta
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: Kontrakt NFZ + pacjenci prywatni
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: 30 km od Poznania
oferowane wynagrodzenie: Bardzo dobre warunki indywidualne- prosze o tel.
wymagane kwalifikacje:
inne wymagania:
dodano: 2017-07-22 20:27:54
[DAM PRACĘ] - LEKARZ DENTYSTA BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1073) ważne do: 2017-10-21
stanowisko: lekarz dentysta
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: co najmniej 1/2 etatu
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Opalenica
oferowane wynagrodzenie: W ramach umowy oferujemy Lekarzowi samochód służbowy
wymagane kwalifikacje:
inne wymagania: Podejmiemy współpracę z Lekarzem Dentystą - praca w ramach umowy z NFZ oraz prywatnie w wymiarze co najmniej 1/2 etatu. Umowa o pracę lub umowa o udzielanie świadczeń. Praca w dużej przychodni w centrum Opalenicy. Dni oraz godziny pracy do ustalenia. Praca z asystą w nowoczesnym, w pełni wyposażonym gabinecie. W ramach umowy oferujemy Lekarzowi samochód służbowy. Zapraszamy do współpracy.
dodano: 2017-07-22 15:18:18
[DAM PRACĘ] CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA (ID ogłoszenia: 1209) ważne do: 2017-10-21
stanowisko: lekarz stomatolog
forma zatrudnienia: inna
wymiar zatrudnienia: 2 dyżury w tygodniu
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: 61-522 Poznań , ul. Kosińskiego 29
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Nowoczesna , położona w centrum Poznania Przychodnia STOM-MED zatrudni stomatologa w niepełnym wymiarze godzin - dwa dyżury tygodniowo. Godziny do ustalenia. Oczekujemy doświadczenia z zakresu stomatologii ogólnej oraz umiejętności wykonywania zabiegów chirurgicznych ( np. zatrzymane ósemki ). Praca od września. Forma zatrudnienia do ustalenia. Oferujemy bardzo miłą atmosferę pracy. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres przychodnia @stom-med.pl . W przypadku zapytań możliwy kontakt telefoniczny 601 51 51 81 .
inne wymagania:
dodano: 2017-08-21 21:53:54
[DAM PRACĘ] CHOROBY WEWNĘTRZNE (ID ogłoszenia: 1200) ważne do: 2017-10-22
stanowisko: Lekarz Internista
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Kamień Pomorski
oferowane wynagrodzenie: 100zł/h
wymagane kwalifikacje: Specjalizacja z chorób wewnętrznych , oraz aktualne prawo wykonywania zawodu
inne wymagania:
dodano: 2017-08-21 11:08:42
[DAM PRACĘ] CHOROBY WEWNĘTRZNE (ID ogłoszenia: 1201) ważne do: 2017-10-22
stanowisko: Ordynator - oddział chorób wewnętrznych
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Kamień Pomorski
oferowane wynagrodzenie: 100-150zł/h
wymagane kwalifikacje: Specjalizacja z chorób wewnętrznych oraz aktualne prawo wykonywania zawodu
inne wymagania:
dodano: 2017-08-21 11:14:54
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1077) ważne do: 2017-10-23
stanowisko: Lekarz Laryngolog
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia: godziny na miesiąc
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Poznań
oferowane wynagrodzenie: do uzgodnienia
wymagane kwalifikacje: Medicover to więcej niż miejsce pracy. Medicover to przede wszystkim ludzie. Ludzie pełni pasji, zaangażowania, ludzie o wielkich sercach, którzy chcą w życiu czegoś więcej. Naszym celem jest poprawa i utrzymanie dobrego stanu zdrowia pacjentów. Są nas tysiące. Dołącz do nas! Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: Lekarz Laryngolog, Poznań Specjalizacja: Otorynolaryngologia Region: wielkopolskie Miejsce pracy: Poznań Oferujemy miejsce pracy, w którym odnajdziesz: Jakość • Naszym znakiem rozpoznawczym jest koordynowana opieka nad Pacjentem oparta o międzynarodowe standardy kliniczne • Zapewniamy lekarzom szybki dostęp do nowoczesnej diagnostyki oraz łatwość konsultacji ze specjalistami • Stosujemy nowoczesne rozwiązania informatyczne: elektroniczną dokumentację medyczną, łatwy dostęp do zasobów światowej wiedzy medycznej oraz bazy leków jak również systemów kierujących ruchem Pacjentów Wsparcie • Zatrudniamy wykwalifikowany zespół pielęgniarski uzupełniający pracę lekarza • Posiadamy profesjonalną recepcję, dbającą o samopoczucie Pacjenta i odpowiedzialną za sprawy niemedyczne • Zapewniamy opiekę Kierownika Centrum oraz Zastępcy Kierownika ds. Medycznych wspierających lekarzy w sytuacjach trudnych lub niejasnych Troskę • Dobro Pacjenta oraz dobro Pracowników i Współpracowników stawiamy na pierwszym miejscu! • Posiadamy zgrany zespół ceniący panującą tu atmosferę • Zapewniamy elastyczne godziny pracy, dostosowane do możliwości czasowych obu stron • Oferujemy opiekę medyczną dla rodziny (przy zatrudnieniu powyżej 40h miesięcznie) • Dbamy o rozwój poprzez dofinansowanie udziału w konferencjach medycznych Jeśli powyższa oferta wydaje się być interesująca, jesteś Lekarzem specjalistą lub ukończyłeś 3 rok specjalizacji, pozostaw nam swój kontakt (nie musisz załączać CV). Zadzwonimy w celu doprecyzowania szczegółów. W aplikacji prosimy o umieszczenie poniższej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych przez Medicover Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.
inne wymagania:
dodano: 2017-07-23 11:25:12
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1078) ważne do: 2017-10-23
stanowisko: Lekarz Ortopeda
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia: godziny na miesiąc
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Poznań
oferowane wynagrodzenie: do uzgodnienia
wymagane kwalifikacje: Medicover to więcej niż miejsce pracy. Medicover to przede wszystkim ludzie. Ludzie pełni pasji, zaangażowania, ludzie o wielkich sercach, którzy chcą w życiu czegoś więcej. Naszym celem jest poprawa i utrzymanie dobrego stanu zdrowia pacjentów. Są nas tysiące. Dołącz do nas! Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: Lekarz Ortopeda, CM Malta, Poznań Specjalizacja: Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Region: wielkopolskie Miejsce pracy: Poznań Oferujemy miejsce pracy, w którym odnajdziesz: Jakość • Naszym znakiem rozpoznawczym jest koordynowana opieka nad Pacjentem oparta o międzynarodowe standardy kliniczne • Zapewniamy lekarzom szybki dostęp do nowoczesnej diagnostyki oraz łatwość konsultacji ze specjalistami • Stosujemy nowoczesne rozwiązania informatyczne: elektroniczną dokumentację medyczną, łatwy dostęp do zasobów światowej wiedzy medycznej oraz bazy leków jak również systemów kierujących ruchem Pacjentów Wsparcie • Zatrudniamy wykwalifikowany zespół pielęgniarski uzupełniający pracę lekarza • Posiadamy profesjonalną recepcję, dbającą o samopoczucie Pacjenta i odpowiedzialną za sprawy niemedyczne • Zapewniamy opiekę Kierownika Centrum oraz Zastępcy Kierownika ds. Medycznych wspierających lekarzy w sytuacjach trudnych lub niejasnych Troskę • Dobro Pacjenta oraz dobro Pracowników i Współpracowników stawiamy na pierwszym miejscu! • Posiadamy zgrany zespół ceniący panującą tu atmosferę • Zapewniamy elastyczne godziny pracy, dostosowane do możliwości czasowych obu stron • Oferujemy opiekę medyczną dla rodziny (przy zatrudnieniu powyżej 40h miesięcznie) • Dbamy o rozwój poprzez dofinansowanie udziału w konferencjach medycznych Jeśli powyższa oferta wydaje się być interesująca, jesteś Lekarzem specjalistą lub ukończyłeś 3 rok specjalizacji, pozostaw nam swój kontakt (nie musisz załączać CV). Zadzwonimy w celu doprecyzowania szczegółów. W aplikacji prosimy o umieszczenie poniższej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych przez Medicover Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00- 807 Warszawa, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.
inne wymagania:
dodano: 2017-07-23 12:18:22
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1079) ważne do: 2017-10-24
stanowisko: Lekarze w zakresie specjalizacji z hematologii i kardiologii
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje:
inne wymagania: Podania wraz z CV należy przesyłać na adres 87 – 800 Włocławek, ul. Wieniecka 49 lub pocztą elektroniczną na adres szpital_woj@poczta.fm. Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia do uzgodnienia z Dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku; tel. sekret. 54 413 18 70.
dodano: 2017-07-24 12:44:41
[DAM PRACĘ] - LEKARZ DENTYSTA BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1384) ważne do: 2017-10-28
stanowisko: Lekarz Stomatolog
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: do uzgodnienia
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Swarzędz
oferowane wynagrodzenie: do uzgodnienia
wymagane kwalifikacje: Lekarz po stażu
inne wymagania:
dodano: 2017-09-18 18:24:59
[DAM PRACĘ] - LEKARZ DENTYSTA BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1288) ważne do: 2017-10-31
stanowisko: lekarz dentysta
forma zatrudnienia: umowa zlecenia
wymiar zatrudnienia: dwa razy w tygodniu,
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Szamotuły,Łąkowa16.,
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje:
inne wymagania:
dodano: 2017-09-07 08:39:22
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1293) ważne do: 2017-10-31
stanowisko: lekarz dentysta
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia: 2-3 dyżury w tyg
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Wielkopolska
oferowane wynagrodzenie: rozliczenie procentowe
wymagane kwalifikacje: Prywatna Przychodnia Stomatologiczna zatrudni lekarza dentystę do pracy w renomowanej, działające od 13 lat na rynku prywatnej przychodni w centrum Wronek.
inne wymagania:
dodano: 2017-09-07 16:55:39
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1296) ważne do: 2017-10-31
stanowisko: lekarz stomatolog
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Gostyń
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje:
inne wymagania: Zatrudnię lekarza stomatologa w nowoczesnej klinice dentystycznej. Praca na bardzo dobrych warunkach w ramach 3/4 etatu z NFZ w Gostyniu (woj. wielkopolskie). Możliwość prowadzenia również praktyki prywatnej. Pomoc przy znalezieniu mieszkania. Data rozpoczęcia pracy: październik 2017. Więcej szczegółów w rozmowie telefonicznej.
dodano: 2017-09-08 08:59:59
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1298) ważne do: 2017-10-31
stanowisko: lekarz dentysta
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: 2-3 razy w tygodniu
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: poznań
oferowane wynagrodzenie: procentowo
wymagane kwalifikacje: szkolenia,dobry kontakt z pacjentem
inne wymagania:
dodano: 2017-09-08 11:17:15
[DAM PRACĘ] TRANSFUZJOLOGIA KLINICZNA (ID ogłoszenia: 1315) ważne do: 2017-10-31
stanowisko: lekarz specjalista
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia: pełen etat
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Dyrektor Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Długa 1/2 zatrudni LEKARZA ODPOWIEDZIALNEGO ZA GOSPODARKĘ KRWIĄ. Kandydaci muszą posiadać tytuł specjalisty w jednej z następujących dziedzin: chirurgii ogólnej, położnictwa i ginekologii, anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, pediatrii lub onkologii klinicznej. Do zadań należeć będzie: -nadzór nad leczeniem krwią na oddziałach szpitalnych, wizyty na oddziałach wg wcześniej ustalonego harmonogramu; - zapewnienie przestrzegania standardowych procedur operacyjnych (SOP) sporządzanych, w porozumieniu z RCKiK w Poznaniu, przez Pracownię Serologii Transfuzjologicznej oraz Bank Krwi. - organizacja wewnętrznych szkoleń lekarzy i pielęgniarek w dziedzinie krwiolecznictwa; - sporządzanie i przekazywanie do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa rocznych sprawozdań i raportów z działalności Szpitala w zakresie krwiolecznictwa. Ponadto Lekarz odpowiedzialny za gospodarkę krwią zobowiązany będzie do: -odbywania przeszkolenia w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi, nie rzadziej niż co 4 lata; brania udziału w kursach i seminariach organizowanych przez jednostki organizacji publicznej służby krwi. Lekarze zainteresowani ofertą proszeni są o przesłanie swoich zgłoszeń na adres mailowy Naczelnego Lekarza naszego Szpitala: szczepan.cofta@skpp.edu.pl.
inne wymagania:
dodano: 2017-09-11 11:43:31
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1352) ważne do: 2017-10-31
stanowisko: lekarz stomatolog
forma zatrudnienia: innadowolna
wymiar zatrudnienia: do uzgodnienia
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Poznan/ obrzeza Poznania
oferowane wynagrodzenie: do uzgodnienia
wymagane kwalifikacje: PWZ
inne wymagania: Zatrudnie lekarza stomatologa, praca w ramach umowy z NFZ oraz prywatnie, bardzo duza baza pacjentów, RVG, współpraca z ortodonta oraz chirurgiem, mozliwosc uzytkowania mieszkania oraz samochodu służbowego. Oferuje bardzo dobre warunki pracy, samodzielnosć. tel: 604-120-699
dodano: 2017-09-13 14:58:28
[SZUKAM PRACY] RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA (ID ogłoszenia: 1372) ważne do: 2017-10-31
posiadane kwalifikacje:
forma zatrudnienia:
wymiar zatrudnienia: do uzgodnienia
okres zatrudnienia: określony,
miejsce wykonywania umowy: Wielkopolska
wymagane kwalifikacje: Kończę ostatni rok (pół roku) specjalizacji. Nawiążę współpracę, na terenie Wielkopolski, z przychodniami, szpitalami. Ze swej strony mogę zagwarantować sumienność, zaangażowanie, i chęć dalszego rozwoju zawodowego. Wykonuję/opisuję badania w szerokim zakresie (dorośli, dzieci), co mogę dodatkowo udokumentować certyfikatami umiejętności. Potrafię wykonywać biopsję cienko/ gruboigłowe. Znajomość języków obcych: angielski, niemiecki. Znajomość wiodących systemów RIS, HIS . Poszukuję stałego miejsca wykonywania działalności z perspektywą dłuższej współpracy. Dojazd nie stanowi problemu.
inne wymagania: Proszę o przedstawianie konkretnych propozycji. Podjęcie zatrudnienia-praktycznie od zaraz, szczególnie w przypadku atrakcyjnych ofert.
dodano: 2017-09-16 20:37:04
[DAM PRACĘ] - LEKARZ DENTYSTA BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1374) ważne do: 2017-10-31
stanowisko: lekarz dentysta
forma zatrudnienia: innado uzgodnienia
wymiar zatrudnienia: do uzgodnienia
okres zatrudnienia: określony, do uzgodnienia
miejsce wykonywania umowy: Gniezno
oferowane wynagrodzenie: do uzgodnienia
wymagane kwalifikacje:
inne wymagania: Zatrudnię lekarza do pracy z pacjentami prywatnymi, jak również w ramach umowy z NFZ.
dodano: 2017-09-17 19:33:33
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1137) ważne do: 2017-10-31
stanowisko: Lekarz medycyny pracy
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia: elastyczny
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Tarnowo Podgórne
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Wymagania: ukończona specjalizacja lekarska, umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą, znajomość jęz. angielskiego będzie dodatkowym atutem.
inne wymagania:
dodano: 2017-08-02 15:06:06
- LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1393) ważne do: 2017-10-31
tytuł ogłoszenia: Sprzedam
miejsce: Piła
treść ogłoszenia: Sprzedam wyposażenie gabinetu stomatologicznego w Pile;unit, fotel, autoklaw, narzędzia, myjkę ultradźwiękową, mikrosilnik Escort. Cena do negocjacji.\r\nMożliwość wynajęcia gabinetu.
dodatkowe informacje: Kontakt pod numerem telefonu 781 032 210
dodano: 2017-09-20 14:19:54
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1395) ważne do: 2017-10-31
stanowisko: lekarz
forma zatrudnienia: inna
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Poznań
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje:
inne wymagania: Poszukujemy lekarza w trakcie lub bez specjalizacji do pomocy w poradni lekarza rodzinnego na ul. Saperskiej 14 WILDA POZNAŃ, na ok 3 godziny, codziennie lub wybrane dni, na własnej działalności lub pracującego, emeryta
dodano: 2017-09-20 21:18:55
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1396) ważne do: 2017-10-31
stanowisko: lekarz POZ
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia: do uzgodnienia
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Przychodnia POZ w Rokietnicy
oferowane wynagrodzenie: do uzgodnienia
wymagane kwalifikacje:
inne wymagania: Lekarz medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych lub osoba w trakcie specjalizacji - nawiążemy współpracę od zaraz.\r\nOferujemy: dogodne warunki pracy, elastyczność w działaniu.
dodano: 2017-09-21 13:17:47
[DAM PRACĘ] ORTODONCJA (ID ogłoszenia: 1399) ważne do: 2017-10-31
stanowisko: Poszukiwany ORTODONTA
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Prywatna Klinika Stomatologiczna
oferowane wynagrodzenie: do uzgodnienia
wymagane kwalifikacje: Prywatna Klinika Stomatologiczna nawiąże współpracę z ORTODONTĄ, warunki pracy do uzgodnienia. \r\nZainteresowanych proszę o kontakt kasiawb69@gmail.com
inne wymagania:
dodano: 2017-09-21 20:56:04
[SZUKAM PRACY] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1403) ważne do: 2017-10-31
posiadane kwalifikacje:
forma zatrudnienia:
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: określony,
miejsce wykonywania umowy: Poznań i okolice
wymagane kwalifikacje: Lekarz bez specjalizcji, po ukończeniu stażu podyplomowego poszukuje pracy w POZ na terenie Poznania lub okolic. Doświadczenie 5 miesięcy pracy w POZ z pacjentami dorosłymi. Własna działalność gospodarcza. Proszę o kontakt.
inne wymagania:
dodano: 2017-09-22 14:49:30
[WSPÓŁPRACA] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1161) ważne do: 2017-10-31
stanowisko: Lekarz Dentysta
forma zatrudnienia:
wymiar zatrudnienia: do uzgodnienia
okres zatrudnienia: określony,
miejsce wykonywania umowy: Poznań
wymagane kwalifikacje: Podejme wspolprace z lekarzem stomatologiem. Wymiar do uzgodnienia. Gabinet w Poznaniu, nowoczesny sprzet. Zalezy mi na lekarzu, ktory wykonuje swoja prace bardzo dokladnie i estetycznie.
inne wymagania: Ochrona Radiologiczna Pacjenta
dodano: 2017-08-09 10:53:51
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1168) ważne do: 2017-10-31
stanowisko: lekarz dentysta
forma zatrudnienia: inna własna działalność
wymiar zatrudnienia: do uzgodnienia
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: ZBĄSZYŃ
oferowane wynagrodzenie: bardzo atrakcyjne warunki współpracy
wymagane kwalifikacje:
inne wymagania: OFERUJĘ PRACĘ W GABINECIE JEDNOSTANOWISKOWYM. GABINET WYPOSAŻONY W BARDZO NOWOCZESNY SPRZĘT. PRACA Z ASYSTENTKĄ. CZAS PRACY DO STALENIA 1-2 DNI W TYGODNIU. GWARANTOWANA BAZA PACENTÓW TYLKO PRYWATNYCH. TEL. KONTAKTOWY: 663484996, 693439318
dodano: 2017-08-10 12:45:21
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1173) ważne do: 2017-10-31
stanowisko: lekarz dentysta
forma zatrudnienia: inna własna działalność
wymiar zatrudnienia: 1-2 dni w tygodniu
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: ZBĄSZYŃ OK. 75 KM OD POZNANIA
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Poszukujemy lekarza dentysty z miłym usposobieniem i podejściem. Gabinet przyjmuje tylko w ramach prywatnej praktyki. gwarantowana baza pacjentów. Gabinet wyposażony w nowoczesny sprzęt, praca z asystą. Godziny pracy do ustalenia. Bardzo atrakcyjne warunki wynagrodzenia.
inne wymagania:
dodano: 2017-08-11 14:07:38
[DAM PRACĘ] CHOROBY WEWNĘTRZNE (ID ogłoszenia: 1174) ważne do: 2017-10-31
stanowisko: LEKARZ DYŻURNY
forma zatrudnienia: innado uzgodnienia
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Ozimek
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: ukończona specjalizacja z dziedziny chorób wewnętrznych
inne wymagania: Szpital św. Rocha w Ozimku zatrudni Lekarza Dyżurnego z ukończoną specjalizacją z chorób wewnętrznych.
dodano: 2017-08-11 15:13:15
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1182) ważne do: 2017-10-31
stanowisko: lekarz stomatolog
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia: 2-3 w tygodniu
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Poznań,Polanka
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Zatrudnię lekarza stomatologa do pracy w gabinecie stomatologicznym w Poznaniu. Praca 2-3 w tyg. w ramach umowy z NFZ oraz prywatnie. Gabinet wyposażony nowocześnie,RVG, baza pacjentów. Dobre warunki wynagrodzenia. Osoby zainteresowane proszę o kontakt tel.606718714.
inne wymagania:
dodano: 2017-08-16 15:45:21
[DAM PRACĘ] RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA (ID ogłoszenia: 1184) ważne do: 2017-10-31
stanowisko: Radiolog
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Poznań
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Nasze oczekiwania: • wykształcenie wyższe medyczne i specjalizacja z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej; • aktualne prawo wykonywania zawodu; • poszukujemy Radiologa, który w swojej ofercie ma m.in. wykonywanie USG stawów; • umiejętność obsługi komputera i wysokie kompetencje komunikacyjne. Oferujemy: • dobre i stabilne warunki pracy w doświadczonym zespole; • godziny konsultacji dostosowane do potrzeb kandydata; • narzędzia niezbędne do wykonywania pracy; • pracę w firmie o kulturze organizacyjnej nastawionej na jakość i satysfakcję pacjenta.
inne wymagania:
dodano: 2017-08-17 09:53:10
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1190) ważne do: 2017-10-31
stanowisko: Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: OBORNIKI
oferowane wynagrodzenie: do uzgodnienia
wymagane kwalifikacje: Specjalista Medycyny Rodzinnej, Specjalista Pediatrii, Specjalista Chorób Wewnętrznych,
inne wymagania: Poszukujemy lekarzy Specjalistę Medycyny Rodzinnej, Specjalistę Pediatrii, Specjalistę Chorób Wewnętrznych,do działającej już Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Obornikach Wlkp. (ok 35 km od Poznania)
dodano: 2017-08-17 15:44:42
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1221) ważne do: 2017-10-31
stanowisko: lekarz stomatolog
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Kościan
oferowane wynagrodzenie: do uzgodnienia
wymagane kwalifikacje: Nawiążemy współpracę z lekarzem stomatologiem- 1/2 kontraktu NFZ i pacjenci prywatni, na miesjcu RTG RVG oraz pomoc asystentki. Praca 3 razy w tygodniu. tel.660-240-915
inne wymagania: kurs ochrony radiologicznej pacjenta
dodano: 2017-08-24 15:02:55
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1231) ważne do: 2017-10-31
stanowisko: lekarz dentysta
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: godzinowo
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Zamkowa 35 62-020 Swarzędz
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: gabinet udziela pełen zakres świadczeń stomatologicznych, mile widziana osoba czująca temat endodoncji i chirurgii
inne wymagania:
dodano: 2017-08-29 13:40:34
[DAM PRACĘ] OKULISTYKA (ID ogłoszenia: 1243) ważne do: 2017-10-31
stanowisko: Lekarz Okulista
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: Dowolny
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Poznań, ul. Starołęcka
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: • wykształcenie wyższe medyczne i specjalizacja w zakresie okulistyki; • aktualne prawo wykonywania zawodu; • umiejętność obsługi komputera;
inne wymagania:
dodano: 2017-08-30 15:04:45
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1354) ważne do: 2017-11-01
stanowisko: lekarz dentysta
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Koło ul. Prusa 5
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje:
inne wymagania:
dodano: 2017-09-13 18:37:16
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1277) ważne do: 2017-11-01
stanowisko: lekarz dentysta
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia: pół lub 3/4 etatu
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Pobiedziska
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Nowoczesna praktyka stomatologiczna w Pobiedziskach zatrudni na korzystnych warunkach lekarza dentystę do pracy w ramach kontraktu z NFZ (pół kontraktu lub 3/4) oraz z pacjentami prywatnymi.\r\nPraca z asystentką.\r\nNasz gabinet istnieje na rynku od kilkunastu lat, posiada dużą bazę pacjentów. Jest dobrze wyposażony - panorama, radiowizjografia, nowe unity, endomotor itd.\r\n\r\n\r\nZapraszamy do kontaktu i przesłania CV na adres stomatologpobiedziska@gmail.com
inne wymagania:
dodano: 2017-09-05 12:26:14
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1306) ważne do: 2017-11-02
stanowisko: LEKARZ DENTYSTA
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: 12 LUB 3/4
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: POBIEDZISKA
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Nowoczesna praktyka stomatologiczna w Pobiedziskach zatrudni na korzystnych warunkach lekarza dentystę do pracy w ramach kontraktu z NFZ (pół kontraktu lub 3/4) oraz z pacjentami prywatnymi. Dni oraz godziny do ustalenia. Praca z asystentką. Nasz gabinet istnieje na rynku od kilkunastu lat, obecnie mieści się w nowym budynku, posiada dużą bazę pacjentów. Jest dobrze wyposażony - panorama, radiowizjografia, nowe unity, endomotor itd. Zapraszamy do kontaktu i przesłania CV na mail stomatologpobiedziska@gmail.com
inne wymagania:
dodano: 2017-09-10 23:00:51
WYNAJEM GABINETÓW (ID ogłoszenia: 1133) ważne do: 2017-11-02
tytuł ogłoszenia: Wynajmę gabinet lekarski, możliwy wynajem na dni
miejsce: Rokietnica
treść ogłoszenia: Wynajmę gabinet (13 m2 lub 40m2) w nowym i nowoczesnym budynku Poradni Stomatologicznej z umową NFZ, gdzie przyjmują również Kardiolog i Urolog w ramach praktyk prywatnych .
dodatkowe informacje:
dodano: 2017-08-02 10:35:35
[WSPÓŁPRACA] WYNAJEM GABINETÓW (ID ogłoszenia: 1134) ważne do: 2017-11-02
stanowisko: lekarz specjalista
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Rokietnica
wymagane kwalifikacje: Do wynajęcia gabinet konsultacyjny 13 m2 lub 40 m2 w nowej, nowoczesnej Poradni Stomatologicznej z kontraktem NFZ, z parkingiem i rejestracją, w której przyjmują również Kardiolog i Urolog w ramach praktyk prywatnych.\r\nMożliwe zatrudnienie na umowę cywilno-prawną lub umowę zlecenie
inne wymagania:
dodano: 2017-08-02 11:46:40
[DAM PRACĘ] - LEKARZ DENTYSTA BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1412) ważne do: 2017-11-03
stanowisko: lekarz dentysta
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: od 1/2 do całego etatu
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Pniewy / Opalenica / Międzychód
oferowane wynagrodzenie: atrakcyjne wynagrodzenie, samochód służbowy
wymagane kwalifikacje: możliwość otrzymania samochodu służbowego
inne wymagania: Przychodnia Stomatologiczna podejmie współpracę z Lekarzem Dentystą. Praca w ramach umowy z NFZ oraz z Pacjentami prywatnymi. Elastyczny harmonogram pracy, możliwa praca 1 raz w tygodniu. Praca z asystą, gabinety z rtg w dużych przychodniach z dużą bazą Pacjentów. Średnie wynagrodzenie przy 1 dniu pracy w tygodniu to 3000 - 4000 PLN miesięcznie. W ramach współpracy oferujemy także samochód służbowy.
dodano: 2017-09-23 19:29:14
[WSPÓŁPRACA] - LEKARZ DENTYSTA BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1413) ważne do: 2017-11-03
stanowisko: Lekarz Dentysta
forma zatrudnienia:
wymiar zatrudnienia: od 1/2 do całego etatu
okres zatrudnienia: określony,
miejsce wykonywania umowy: Pniewy / Opalenica / Międzychód
wymagane kwalifikacje:
inne wymagania: Przychodnia Stomatologiczna podejmie współpracę z Lekarzem Dentystą. Praca w ramach umowy z NFZ oraz z Pacjentami prywatnymi. Elastyczny harmonogram pracy, możliwa praca 1 raz w tygodniu. Praca z asystą, gabinety z rtg w dużych przychodniach z dużą bazą Pacjentów. Średnie wynagrodzenie przy 1 dniu pracy w tygodniu to 3000 - 4000 PLN miesięcznie. W ramach współpracy oferujemy także samochód służbowy.
dodano: 2017-09-23 19:34:16
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1149) ważne do: 2017-11-05
stanowisko: lekarz dentysta
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia: 2 dni w tygodniu
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Kórnik
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Prywatny, nowoczesny gabinet stomatologiczny w Kórniku 20 km od Poznania(15 min od Poznania ,dogodny dojazd S11) podejmę współpracę z lekarzem dentystą -2 dni w tygodniu w tym na pewno czwartki, możliwość ustalenia elastycznego grafiku, korzystne warunki, nowoczesny sprzęt i materiały. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na e-mail
inne wymagania:
dodano: 2017-08-05 12:29:03
[WSPÓŁPRACA] ORTODONCJA (ID ogłoszenia: 1150) ważne do: 2017-11-05
stanowisko: lekarz ortodonta
forma zatrudnienia:
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Kórnik
wymagane kwalifikacje: Prywatny nowoczesny gabinet stomatologiczny w Kórniku podejmę współpracę z lekarzem ortodontą
inne wymagania:
dodano: 2017-08-05 12:31:47
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1151) ważne do: 2017-11-05
stanowisko: lekarz dentysta
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia: 2 dni w tygodniu
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Kórnik
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Prywatny, nowoczesny gabinet stomatologiczny w Kórniku 20 km od Poznania(15 min od Poznania ,dogodny dojazd S11) podejmę współpracę z lekarzem dentystą -2 dni w tygodniu w tym na pewno czwartki, możliwość ustalenia elastycznego grafiku, korzystne warunki, nowoczesny sprzęt i materiały. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na e-mail
inne wymagania:
dodano: 2017-08-05 12:35:49
[DAM PRACĘ] - LEKARZ DENTYSTA BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1156) ważne do: 2017-11-08
stanowisko: Poszukiwany lekarz dentysta specjalizujący się w endodoncji
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Prywatny gabinet stomatologiczny Dentopolis
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje:
inne wymagania: Oferujemy atrakcyjne warunki pracy w dobrze wyposażonym gabinecie z dużą bazą pacjentów CV prosimy przesyłać na adres recepcja@dentopolis-poznan.pl
dodano: 2017-08-08 16:45:07
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1305) ważne do: 2017-11-10
stanowisko: lekarz stomatolog
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: 1/2
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: ul.Hetmańska 40/1a, 60-252 Poznań Gabinet Stomatologiczny
oferowane wynagrodzenie: do uzgodnienia
wymagane kwalifikacje:
inne wymagania:
dodano: 2017-09-10 21:19:28
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1171) ważne do: 2017-11-11
stanowisko: PRACA DLA LEKARZY / PIELĘGNIAREK / POLOZNYCH
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: różne miasta na terenie Nadrenii Północnej-Westfalli
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: • odpowiednie wykształcenie wyższe • specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny mile widziane i dodatkowo honorowane • dobra znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie (pielęgniarki i położne - min. poziom B1) • aktualne prawo wykonywania zawodu • pozytywne i życzliwe nastawienie, otwartość, odpowiedzialność, samodzielność • gotowość do podjęcia pracy za granicą na dłuższy okres czasu i ewentualnego zamieszkania na terenie Niemiec
inne wymagania: • umowę na czas nieokreślony na zasadach niemieckiego kodeksu pracy w nowoczesnych klinikach, szpitalach i domach opieki na terenie NRW lub w wybranym rejonie • atrakcyjne wynagrodzenie na zasadach umów taryfikacyjnych z uwzględnieniem stażu pracy • możliwość szkolenia i dodatkowego kształcenia (specjalizacja) • wsparcie i pomoc przy pierwszych krokach w Niemczech i przy procedurach związanych z uznaniem uprawnień zawodowych • pomoc przy organizacji dodatkowego kursu języka niemieckiego dofinansowanego
dodano: 2017-08-11 10:28:21
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1340) ważne do: 2017-11-12
stanowisko: Pomoc Doraźna
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Dopiewo
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w Dopiewie poszukuję lekarzy w trakcie lub po specjalizacji. Dogodne warunki współpracy, elastyczny grafik.
inne wymagania:
dodano: 2017-09-12 21:56:00
SPRZEDAŻ SPRZĘTU MEDYCZNEGO (ID ogłoszenia: 1376) ważne do: 2017-11-15
tytuł ogłoszenia: SPRZEDAM
miejsce: Poznań
treść ogłoszenia: Sprzedam: 1. Unit stomatologiczny "MIDI" 2. Fotel stomatologiczny "Ludwik" 3. Autoklaw "Selena V 250" 4. Kompresor i inne. Kontakt tel. 602 236 567
dodatkowe informacje:
dodano: 2017-09-17 20:24:02
[DAM PRACĘ] ASYSTENTURA STOMATOLOGICZNA (ID ogłoszenia: 1181) ważne do: 2017-11-15
stanowisko: asystentka stomatologiczna
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia: 2-3 razy w tyg.
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Poznań Polanka
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Zatrudnię asystentkę stomatologiczną do pracy w gabinecie stomatologicznym 2-3 razy w tyg. Praca rano i popołudniu. Dni do uzgodnienia. Zapewniamy miłą atmosferę i komforowe warunki. Osoby zainteresowane proszę o kontakt 606718714.
inne wymagania:
dodano: 2017-08-15 13:42:11
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1187) ważne do: 2017-11-17
stanowisko: podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje:
inne wymagania: Kontakt: 62 503 -22- 36 e-mail: sekratariat@szpital.ostrzeszow.pl
dodano: 2017-08-17 14:40:42
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1195) ważne do: 2017-11-17
stanowisko: lekarz dentysta
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia: 2 dni w tygodniu
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Kórnik
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Prywatny, nowoczesny gabinet stomatologiczny w Kórniku 20 km od Poznania(15 min od Poznania ,dogodny dojazd S11) podejmę współpracę z lekarzem dentystą -2 dni w tygodniu w tym na pewno czwartki, możliwość ustalenia elastycznego grafiku, korzystne warunki, nowoczesny sprzęt i materiały. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na e-mail prodentis.stomatologia@gmail.com
inne wymagania:
dodano: 2017-08-17 20:25:27
[DAM PRACĘ] - LEKARZ DENTYSTA BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1196) ważne do: 2017-11-17
stanowisko: lekarz dentysta
forma zatrudnienia: inna
wymiar zatrudnienia: 2 dni w tygodniu
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Kórnik
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Prywatny, nowoczesny gabinet stomatologiczny w Kórniku 20 km od Poznania(15 min od Poznania ,dogodny dojazd S11) podejmę współpracę z lekarzem dentystą -2 dni w tygodniu w tym na pewno czwartki, możliwość ustalenia elastycznego grafiku, korzystne warunki, nowoczesny sprzęt i materiały. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na e-mail
inne wymagania:
dodano: 2017-08-17 20:26:42
[DAM PRACĘ] - LEKARZ DENTYSTA BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1208) ważne do: 2017-11-20
stanowisko: Lekarz Dentysta
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: od 0.5 do 1.0
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Pniewy
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Możliwość korzystania z samochodu służbowego
inne wymagania: Wielostanowiskowa przychodnia podejmie współpracę z Lekarzem Dentystą. Praca w ramach umowy z NFZ oraz z pacjentami prywatnymi. Praca z asystą w pełni wyposażonej przychodni funkcjonującej od 25 lat. Oferujemy także samochód służbowy. Praca w wymiarze od 1/2 do pełnego etatu, do uzgodnienia.
dodano: 2017-08-21 18:44:22
[DAM PRACĘ] MEDYCYNA RODZINNA (ID ogłoszenia: 1202) ważne do: 2017-11-21
stanowisko: Lekarz POZ
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: 1 etat
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Swarzędz
oferowane wynagrodzenie: do uzgodnienia
wymagane kwalifikacje:
inne wymagania:
dodano: 2017-08-21 11:18:18
[DAM PRACĘ] PEDIATRIA (ID ogłoszenia: 1203) ważne do: 2017-11-21
stanowisko: Lekarz POZ
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: 1 etat
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Swarzędz
oferowane wynagrodzenie: do uzgodnienia
wymagane kwalifikacje:
inne wymagania:
dodano: 2017-08-21 11:20:37
[DAM PRACĘ] POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA (ID ogłoszenia: 1216) ważne do: 2017-11-24
stanowisko: Starszy asystent
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: godziny do uzgodnienia
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Oddział Ginekologiczno-Położniczy - SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim
oferowane wynagrodzenie: do uzgodnienia
wymagane kwalifikacje: specjalista z zakresu ginekologii i położnictwa
inne wymagania:
dodano: 2017-08-24 09:07:13
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1217) ważne do: 2017-11-24
stanowisko: Lekarz POZ
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: na godziny, umowa zlecenie lub umowa o udzielanie świadczeń
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Poznań
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: w trakcie specjalizacji z interny/ med. rodzinnej/pediatrii
inne wymagania:
dodano: 2017-08-24 10:24:54
[DAM PRACĘ] PEDIATRIA (ID ogłoszenia: 1218) ważne do: 2017-11-24
stanowisko: PEDIATRA POZ
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: na godziny/pełen etat, umowa zlecenie lub umowa o udzielanie świadczeń
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Poznań
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje:
inne wymagania:
dodano: 2017-08-24 10:27:13
[DAM PRACĘ] MEDYCYNA RODZINNA (ID ogłoszenia: 1219) ważne do: 2017-11-24
stanowisko: Lekarz POZ
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: pełen etat
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Poznań POZ
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: lekarz POZ ,
inne wymagania:
dodano: 2017-08-24 10:36:28
[WSPÓŁPRACA] - LEKARZ DENTYSTA BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1233) ważne do: 2017-11-29
stanowisko: lekarz dentysta
forma zatrudnienia:
wymiar zatrudnienia: 2-3 dni w tygodniu
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Koło
wymagane kwalifikacje: Gabinet stomatologiczny podejmie współpracę w lekarzem dentystą w Kole . Pacjenci prywatni -duża baza pacjentów ,możliwość również w ramach NFZ. elastyczny grafik(2-3 dni w tyg), mila atmosfera, bardzo korzystne warunki finansowe.
inne wymagania:
dodano: 2017-08-29 21:58:07
[WSPÓŁPRACA] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1234) ważne do: 2017-11-29
stanowisko: lekarz dentysta
forma zatrudnienia:
wymiar zatrudnienia: 2-3 dni w tygodniu
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Koło
wymagane kwalifikacje: Gabinet stomatologiczny podejme współpracę w lekarzem dentystą w Kole . Pacjenci prywatni -duża baza pacjentów ,możliwość również w ramach NFZ. elastyczny grafik(2-3 dni w tyg), mila atmosfera, bardzo korzystne warunki finansowe.
inne wymagania:
dodano: 2017-08-29 21:59:10
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1235) ważne do: 2017-11-29
stanowisko: lekarz dentysta
forma zatrudnienia: innawspolpraca
wymiar zatrudnienia: 2-3 dni w tygodniu
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Koło
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Gabinet stomatologiczny podejme współpracę w lekarzem dentystą w Kole . Pacjenci prywatni -duża baza pacjentów ,możliwość również w ramach NFZ. elastyczny grafik(2-3 dni w tyg), mila atmosfera, bardzo korzystne warunki finansowe.
inne wymagania:
dodano: 2017-08-29 22:00:41
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1299) ważne do: 2017-11-30
stanowisko: młodszy asystent, lekarz na dyżury
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Oddział Pediatryczny
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie pilnie poszukuje lekarzy do pracy w Oddziale Pediatrycznym. Oferujemy korzystne warunki zatrudnienia, osobom chcącym kształcić się w dziedzinie pediatrii zapewniamy dogodne warunki szkolenia - posiadamy 2 wolne miejsca szkoleniowe, możliwość realizacji stażu podstawowego w oddziale /staże: pediatria ogólna dzieci starsze oraz niemowlęta i dzieci młodsze/. http://spzoz-czluchow.pl/index.php/szpital/oddzialy-szpitalne/menu-options Kontakt: - e-mail: dzieciecy@spzoz-czluchow.pl - Dyrekcja 59 834 22 81 wew. 308, 305 - Ordynator Oddziału dziecięcego: 59 834 22 81 wew. 353
inne wymagania:
dodano: 2017-09-08 15:29:26
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1311) ważne do: 2017-11-30
stanowisko: lekarz - dyżury NPL
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: min. 24 godz/miesiąc
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Szpital Powiatowy Kościan , ul. Szpitalna 7
oferowane wynagrodzenie: od 40 PLN/godz. - 55 PLN/godz.
wymagane kwalifikacje: prawo wykonywania zawodu, przyjmowanie w ambulatorium - pacjenci dorośli, mile widziane również przyjmowanie dzieci.
inne wymagania:
dodano: 2017-09-11 10:57:47
- LEKARZ DENTYSTA BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1312) ważne do: 2017-11-30
tytuł ogłoszenia: poszukujemy lekarza stomatologa
miejsce: Kościan
treść ogłoszenia: Przychodnia w Kościanie zatrudni lekarza dentystę na 1/2 etatu NFZ+pacjenci prywatni. Dogodne godziny pracy, możliwość noclegu, praca z asystą, wysokie wynagrodzenie. Na miejscu RTG+RVG. Kontakt tel.660240915.
dodatkowe informacje: prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty
dodano: 2017-09-11 11:28:15
[DAM PRACĘ] ASYSTENTURA STOMATOLOGICZNA (ID ogłoszenia: 1313) ważne do: 2017-11-30
stanowisko: asystentka/higienistka stomatologiczna
forma zatrudnienia: innado uzgodnienia
wymiar zatrudnienia: 1/2 ,
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Kościan
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: dyplom asystentki Przychodnia w Kościanie zatrudni asystentkę. Dogodne godziny pracy. Kontakt tel.660240915.
inne wymagania: miłe usposobienie
dodano: 2017-09-11 11:31:42
[DAM PRACĘ] ASYSTENTURA STOMATOLOGICZNA (ID ogłoszenia: 1314) ważne do: 2017-11-30
stanowisko: asystentka/higienistka stomatologiczna
forma zatrudnienia: innado uzgodnienia
wymiar zatrudnienia: 1/2 ,
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Poznań
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: dyplom asystentki Przychodnia w Poznaniu zatrudni asystentkę.
inne wymagania: mile usposobienie
dodano: 2017-09-11 11:33:53
[DAM PRACĘ] DERMATOLOGIA I WENEROLOGIA (ID ogłoszenia: 1331) ważne do: 2017-11-30
stanowisko: Lekarz dermatolog
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Poznań, ul. Obornicka 262
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: • wykształcenie wyższe medyczne i specjalizacja w zakresie dermatologii; • aktualne prawo wykonywania zawodu; • umiejętność obsługi komputera;
inne wymagania:
dodano: 2017-09-12 12:25:19
[DAM PRACĘ] OKULISTYKA (ID ogłoszenia: 1332) ważne do: 2017-11-30
stanowisko: Lekarz Okulista
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Poznań, ul. Starołęcka
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: • wykształcenie wyższe medyczne i specjalizacja w zakresie okulistyki; • aktualne prawo wykonywania zawodu; • umiejętność obsługi komputera;
inne wymagania:
dodano: 2017-09-12 12:26:45
[DAM PRACĘ] - LEKARZ DENTYSTA BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1348) ważne do: 2017-11-30
stanowisko: Lekarz dentysta
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: 1/2 kontraktu NFZ + Prywatnie
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Grodzisk Wlkp
oferowane wynagrodzenie: 40-50%
wymagane kwalifikacje: Przychodnia stomatologiczna w Grodzisku Wlkp zatrudni lekarza dentystę. Bardzo duża baza pacjentów, gabinet od wielu lat na rynku, NFZ + prywatnie, 2 unity, rtg, asysta. Praca od zaraz, bardzo dobre warunki finansowe, praca w młodym, dynamicznym zespole.
inne wymagania:
dodano: 2017-09-13 12:13:48
[WSPÓŁPRACA] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1363) ważne do: 2017-11-30
stanowisko: Lekarz dentysta
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia: do uzgodnienia - pacjenci prywatni
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Bydgoszcz, osiedle Górzyskowo
wymagane kwalifikacje:
inne wymagania: Oferujemy pracę w nowocześnie urządzonych gabinetach, z wykorzystaniem m.in. sedacji podtlenkiem azotu i znieczulenia komputerowego.\r\nOsoby zainteresowane prosimy o kontakt, tel. +48 722 069 640, e-mail: biuro@przyjaznystomatolog.pl; www.przyjaznystomatolog.pl
dodano: 2017-09-14 13:06:20
[WSPÓŁPRACA] ORTODONCJA (ID ogłoszenia: 1364) ważne do: 2017-11-30
stanowisko: Lekarz ortodonta
forma zatrudnienia:
wymiar zatrudnienia: do uzgodnienia - pacjenci prywatni
okres zatrudnienia: określony,
miejsce wykonywania umowy: Bydgoszcz, osiedle Górzyskowo
wymagane kwalifikacje:
inne wymagania: Oferujemy pracę w nowocześnie urządzonych gabinetach, z wykorzystaniem m.in. sedacji podtlenkiem azotu i znieczulenia komputerowego. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt, tel. +48 722 069 640, e-mail: biuro@przyjaznystomatolog.pl; www.przyjaznystomatolog.pl
dodano: 2017-09-14 13:09:58
[DAM PRACĘ] - LEKARZ DENTYSTA BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1386) ważne do: 2017-11-30
stanowisko: lek.dent.
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: 2 razy po 6 godzin.,w tym raz do 18.00, bez sobót, na NFZ i komercja
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: KÓRNIK
oferowane wynagrodzenie: procent od usług na nfz i prywatnie
wymagane kwalifikacje: prawo wyk .zawodu lek.dentysty,
inne wymagania: praca z pomocą stomat. , rtg z rvg , samodzielność, proszę o CV na adres mailowy, ewntualnie jaki procent by Panią/Pana satysfakcjonował.
dodano: 2017-09-19 09:39:51
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1405) ważne do: 2017-11-30
stanowisko: lekarz dyżurny
forma zatrudnienia: umowa zlecenia
wymiar zatrudnienia: dyżury
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Poznań
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Zatrudnię lekarzy na dyżury w nocnej i świątecznej opiece lekarskiej w Poznaniu.
inne wymagania:
dodano: 2017-09-22 16:32:38
[DAM PRACĘ] CHOROBY WEWNĘTRZNE (ID ogłoszenia: 1406) ważne do: 2017-11-30
stanowisko: lekarz dyżurny
forma zatrudnienia: umowa zlecenia
wymiar zatrudnienia: dyżury
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Poznań
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Zatrudnię lekarzy ze specjalizacją: choroby wewnętrzne, medycyna rodzinna, pediatria na dyżury w nocnej i świątecznej opiece lekarskiej.
inne wymagania:
dodano: 2017-09-22 16:34:16
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1407) ważne do: 2017-11-30
stanowisko: lekarz dyżurny
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia: dyżury
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Poznań
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Zatrudnię lekarzy ze specjalizacją: choroby wewnętrzne, medycyna rodzinna, pediatria na dyżury w nocnej i świątecznej opiece lekarskiej.
inne wymagania:
dodano: 2017-09-22 16:35:12
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1408) ważne do: 2017-11-30
stanowisko: lekarz dyżurny
forma zatrudnienia: umowa zlecenia
wymiar zatrudnienia: dyżury
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Poznań
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Zatrudnię lekarzy ze specjalizacją: choroby wewnętrzne, medycyna rodzinna, pediatria na dyżury w nocnej i świątecznej opiece lekarskiej.
inne wymagania:
dodano: 2017-09-22 16:36:07
[DAM PRACĘ] - LEKARZ DENTYSTA BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1237) ważne do: 2017-11-30
stanowisko: Lekarz dentysta
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Słupca
oferowane wynagrodzenie: do uzgodnienia
wymagane kwalifikacje: Nowoczesna Przychodnia Stomatologiczna Top Dent w Słupcy nawiąże współpracę z lekarzem dentystą. 1/2 kontraktu NFZ oraz wizyty prywatne, praca z asystą. Na miejscu RTG i Pantomogram. Duża baza pacjentów. Atrakcyjne warunki pracy . Kontakt: 603662141
inne wymagania:
dodano: 2017-08-30 08:42:15
- LEKARZ DENTYSTA BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1241) ważne do: 2017-11-30
tytuł ogłoszenia: umowa o udziel.świadczeń, inne
miejsce: Kórnik
treść ogłoszenia: podejmę współpracę z lek.dent. bez specj., 3 dni w tyg - do uzg.,bez sobót, na NFZ ( 1/2 kontr .ogólnostomatolog.) i komercja, procent, praca z pomocą dentyst, RTG z RVG, miła atmosfera,
dodatkowe informacje:
dodano: 2017-08-30 12:27:05
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1244) ważne do: 2017-11-30
stanowisko: lekarz stomatolog
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia: 2 dyżury tygodniowo
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: 61-522 Poznań, ul Kosińskiego 29
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Nowoczesna , działająca od kilkunastu lat, położona w centrum Poznania prywatna Przychodnia Dentystyczna STOM-MED zatrudni stomatologa w niepełnym wymiarze godzin - dwa dyżury tygodniowo. Godziny do ustalenia. Oczekujemy doświadczenia z zakresu stomatologii ogólnej oraz umiejętności wykonywania zabiegów chirurgicznych ( np. zatrzymane ósemki ). Forma zatrudnienia do ustalenia. Oferujemy bardzo miłą atmosferę pracy, atrakcyjne wynagrodzenie oraz stabilne zatrudnienie na wiele lat. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres przychodnia @stom-med.pl . W przypadku zapytań możliwy kontakt telefoniczny 601 51 51 81 .
inne wymagania:
dodano: 2017-08-30 17:45:17
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1258) ważne do: 2017-11-30
stanowisko: lekarz dentysta
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia: 1/2 lub cały etat
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Kłecko / Gnienzo
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Praca dla lekarza dentysty w Kłecku i/lub w Gnieźnie (dogodny dojazd autostradą A2 i S5 lub drogą krajową w 40 min) *NFZ (pół lub cały kontrakt) i pacjenci prywatni *duża baza pacjentów - jedyny gabinet NFZ na duzym osiedlu (Winiary) *elastyczny harmonogram pracy (dysponujemy 3 unitami) *asysta dla lekarza *miła atmosfera •wysokie wynagrodzenia *nowoczesny i wygodny sprzęt (unity OMS) *RVG , RTG *współpraca z chirurgiem szczękowo-twarzowym i ortodontą Zainteresowanych proszę o kontakt pod nr 609 62 37 28 lub 661 662 888 bądź mailowo dentim.gab@o2.pl
inne wymagania:
dodano: 2017-08-31 22:39:27
[DAM PRACĘ] PEDIATRIA (ID ogłoszenia: 1264) ważne do: 2017-11-30
stanowisko: Lekarz poradni POZ
forma zatrudnienia: umowa zlecenia
wymiar zatrudnienia: 1 etat
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Plewiska ul. Grunwaldzka 571
oferowane wynagrodzenie: Do ustalenia
wymagane kwalifikacje:
inne wymagania: Kontakt: Ewa Manuszewska-Jopek kom. 602 216 077
dodano: 2017-09-01 13:03:46
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1267) ważne do: 2017-12-02
stanowisko: Lekarz stomatolog
forma zatrudnienia: innaDo uzgodnienia
wymiar zatrudnienia: 3 dni w tygodniu
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Starozamkowa 26 65-100 Leszno
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Praca na NFZ 1/2 kontraktu + pacjenci prywatni. Duża baza pacjentów. NZOZ z ponad 20. letnim stażem na rynku.
inne wymagania:
dodano: 2017-09-02 18:59:00
WYNAJEM GABINETÓW (ID ogłoszenia: 1274) ważne do: 2017-12-03
tytuł ogłoszenia: Gabinety Lekarskie - Najem, Rataje, Poznań. 14-19m2. 70zł./m2 Media w cenie (prąd,woda, ogrzewanie)
miejsce: Rataje Poznań
treść ogłoszenia: Drodzy Państwo mam przyjemność zaproponować w pełni przygotowane, z odbiorem sanepidu gabinety lekarskie, W budynku aktualnie istnieje dzienny dom opieki oraz apteka. W najbliższej okolicy parkingi. Położenie na Poznańskich Ratajach, odległość do rondo starołęcka oraz rondo Żegrze wynosi około 800 metrów. Kwota najmu wynosi 70zł. netto/m2 i uwzględnia opłat z tytułu eksploatacji (woda, prąd, ogrzewanie oraz utrzymanie części wspólnych). Wielkości gabinetów: - 4 gabinety po 17,55m2 (w tym 2,55m2 WC z umywalką) - 1 gabinet – 19,1m2 (w tym 4,25m2 łazienka) Wielkości gabinetów – część rehabilitacyjna: - gabinet + pomieszczenia do rehabilitacji/zabiegów 110m2 (3 pomieszczenia nr 5,6,7) - rehabilitacja, całość 214m2 - 3 gabinety (z umywalkami) po około 15m2 każdy Najemca nie płaci prowizji!!! Zapraszam na prezentacje. ________________________________________________________ Nr. Licencji pośrednika odpowiedzialnego zawodowo: 21763. POLISA OC w PZU. Powyższy opis ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Więcej szczegółowych informacji pod nr. telefonu 791 149 782 mail: oskar@lionsexpert.pl
dodatkowe informacje:
dodano: 2017-09-04 22:15:38
WYNAJEM GABINETÓW (ID ogłoszenia: 1275) ważne do: 2017-12-03
tytuł ogłoszenia: 214m2 - 510m2. Przychodnia lekarska, Centrum rehabilitacji, Dom opieki. Z odbiorem sanepidu
miejsce: Rataje Poznań
treść ogłoszenia: Drodzy Państwo mam przyjemność zaproponować w pełni przygotowaną, z odbiorem sanepidu przychodnię lekarską, dom opieki (295,5m2) wraz z rehabilitacją (213,8m2). Lokale można wynająć osobno lub w całości (przejście bezpośrednio z jednej części do drugiej). Położenie na Poznańskich Ratajach w bezpośrednim sąsiedztwie apteki oraz osiedlowych parkingów. Odległość do rondo starołęcka oraz rondo Żegrze wynosi około 800 metrów. Kwoty najmu to: 65zł./m2 (netto) plus opłaty za media wg. zużycia. Nr. Licencji pośrednika odpowiedzialnego zawodowo: 21763. POLISA OC w PZU. Powyższy opis ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Więcej szczegółowych informacji pod nr. telefonu 791 149 782 mail: oskar@lionsexpert.pl
dodatkowe informacje:
dodano: 2017-09-04 22:20:03
[DAM PRACĘ] ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA (ID ogłoszenia: 1276) ważne do: 2017-12-05
stanowisko: lekarz
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: pełen
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Szpital Powiatowy w Chodzieży
oferowane wynagrodzenie: do uzgodnienia
wymagane kwalifikacje: specjalista anestezjologii, anestezjologii i intensywnej terapii
inne wymagania:
dodano: 2017-09-05 10:43:19
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1285) ważne do: 2017-12-06
stanowisko: lekarz dentysta
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: 2 dni w tygodniu
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Poznań
oferowane wynagrodzenie: %
wymagane kwalifikacje: podejmę współpracę ze stomatologiem w gabinecie na Os. Kopernika. Mile widziany pewien staż pracy.Zapewniamy pracę w zgranym zespole z kompetentną, wykwalifikowaną asystą. zapraszam do składania ofert i CV drogą mail .
inne wymagania:
dodano: 2017-09-06 16:58:32
[DAM PRACĘ] - LEKARZ DENTYSTA BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1291) ważne do: 2017-12-07
stanowisko: lekarz dentysta
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: cały etat/pół etatu
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: ul.Grunwaldzka 38A/U7 60-783 Poznań
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: • Dyplom lekarza dentysty • Doświadczenie w zawodzie minimum 3 lata • Wysoka kultura osobista • Komunikatywność • Punktualność • Odpowiedzialność • Dobra organizacja pracy • Umiejętność utrzymywania dobrych relacji z pacientem • Dobra organizacja pracy • Mile widziana znajomość języka angielskiego • Ogólna znajomość obsługi komputera
inne wymagania:
dodano: 2017-09-07 10:22:54
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1292) ważne do: 2017-12-07
stanowisko: lekarz dentysta
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: ul. Strzeszyńska 102 Poznań
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: - doświadczenie w chirurgii stomatologicznej, endodoncji, protetyce
inne wymagania:
dodano: 2017-09-07 12:11:31
- LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1294) ważne do: 2017-12-07
tytuł ogłoszenia: Wynajem gabinetu stomatologicznego
miejsce: Wągrowiec
treść ogłoszenia: Wynajmę gabinet stomatologiczny w centrum Wągrowca, w budynku lekarzy specjalistów, przy budynku lekarzy POZ. Gabinet wyposażony.
dodatkowe informacje:
dodano: 2017-09-07 22:54:25
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1295) ważne do: 2017-12-08
stanowisko: LEKARZ STOMATOLOG
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia: DO UZGODNIENIA
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: OSIE, KUJAWSKO-POMORSKIE
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Oferujemy: - wyposażony gabinet stomatologiczny, - elastyczne dopasowanie dni i godzin pracy.
inne wymagania: DO UZGODNIENIA
dodano: 2017-09-08 08:51:59
[SZUKAM PRACY] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1297) ważne do: 2017-12-08
posiadane kwalifikacje:
forma zatrudnienia:
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Poznań
wymagane kwalifikacje: w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej. doświadczenie w NPL i POZ.
inne wymagania:
dodano: 2017-09-08 09:46:07
[DAM PRACĘ] - LEKARZ DENTYSTA BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1308) ważne do: 2017-12-11
stanowisko: Lekarz dentysta
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Słupca
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Nowoczesna Przychodnia Stomatologiczna Top Dent w Słupcy nawiąże współpracę z lekarzem dentystą. 1/2 kontraktu NFZ oraz wizyty prywatne, praca z asystą. Na miejscu RTG i Pantomogram. Duża baza pacjentów. Atrakcyjne warunki pracy . Kontakt: 603662141
inne wymagania:
dodano: 2017-09-11 08:41:50
[WSPÓŁPRACA] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1337) ważne do: 2017-12-12
stanowisko: Lekarz
forma zatrudnienia:
wymiar zatrudnienia: nieokreślony
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Swarzędz
wymagane kwalifikacje: Nowoczesna klinika w Swarzędzu nawiąże współpracę z lekarzami różnych specjalizacji między innymi: dermatolog, stomatolog, neurolog, kardiolog, laryngolog, diabetolog itp. forma oraz czas pracy do uzgodnienia tel. 781966777
inne wymagania:
dodano: 2017-09-12 14:50:12
[WSPÓŁPRACA] - LEKARZ DENTYSTA BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1338) ważne do: 2017-12-12
stanowisko: Lekarz stomatolog
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Swarzędz
wymagane kwalifikacje: Nowoczesna klinika w Swarzędzu nawiąże współpracę z lekarzem stomatologiem, forma zatrudnienia oraz dostępność do uzgodnienia tel. 781-966-777
inne wymagania:
dodano: 2017-09-12 14:56:48
WYNAJEM GABINETÓW (ID ogłoszenia: 1339) ważne do: 2017-12-12
tytuł ogłoszenia: Wynajem gabinetów lekarskich pod NZOZ albo klinikę do 120m
miejsce: Swarzędz
treść ogłoszenia: Wynajmę gabinety lekarskie na klinikę, indywidualną praktykę lekarską lub NZOZ. Lokal parterowy wybudowany pod przychodnię, bardzo wysoki standard, spełnione wszystkie wymogi dla podmiotu medycznego. Gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe, łazienka dla personelu, łazienka dla inwalidów, łazienka dla pacjentów, pomieszczenie gospodarcze - brudownik, pomieszczenie socjalne z kuchnią, rejestracja, parking, wszystkie media w tym internet. Wszelkich szczegółowych informacji udzielę telefonicznie - Swarzędz bardzo dobra lokalizacja. Możliwość wynajęcia gabinetów na określone dni tel. 781966777
dodatkowe informacje:
dodano: 2017-09-12 15:02:58
[WSPÓŁPRACA] - LEKARZ DENTYSTA BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1347) ważne do: 2017-12-13
stanowisko: Lekarz stomatolog - Swarzędz
forma zatrudnienia:
wymiar zatrudnienia: do uzgodnienia
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Swarzędz
wymagane kwalifikacje: Przychodnia podejmie pracę z lekarzem stomatologiem, elastyczny grafik, szczegóły pracy do uzgodnienia - tel. 781966777
inne wymagania:
dodano: 2017-09-13 10:53:22
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1349) ważne do: 2017-12-13
stanowisko: LEKARZ DENTYSTA
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia: Do uzgodnienia
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Poznań
oferowane wynagrodzenie: Do uzgodnienia
wymagane kwalifikacje: Gabinet stomatologiczny w Centrum Poznania podejmie współpracę z lekarzem dentystą. Praca z pacjentem prywatnym oraz w ramach NFZ. Forma i czas pracy do uzgodnienia. Zainteresowane osoby współpracą prosimy o przesyłanie CV na adres: recepcja@planetdent.pl bądź kontakt tel. 535-305-774, 61-448-54-45
inne wymagania:
dodano: 2017-09-13 12:43:56
[WSPÓŁPRACA] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1353) ważne do: 2017-12-13
stanowisko: Do wynajęcia gabinet
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Poznań Centrum
wymagane kwalifikacje: Do wynajęcia pomieszczenie (12m) na gabinet (branża lekarsko - kosmetyczna) w nowoczesnej Poradni Stomatologicznej z parkingiem, rejestracją w Centrum Poznania. Szczegółowych informacji udzielamy pod nr tel 53-305-774, 61-448-54-45 w godzinach od 9.00-19.00
inne wymagania:
dodano: 2017-09-13 15:35:01
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1368) ważne do: 2017-12-15
stanowisko: lekarz - dyzury w NiŚOZ
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: froma dyzurów
okres zatrudnienia: określony,
miejsce wykonywania umowy: SPZOZ w Wolsztynie
oferowane wynagrodzenie: do uzgodnienia
wymagane kwalifikacje: prawo wykonywania zawodu
inne wymagania:
dodano: 2017-09-15 14:43:19
[DAM PRACĘ] PEDIATRIA (ID ogłoszenia: 1373) ważne do: 2017-12-17
stanowisko: Lekarz pediatra
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: do ustalenia
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Rychwał
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje: Lekarz specjalista pediatrii (lub w trakcie specjalizacji)
inne wymagania: Przychodnia Lekarska Michałek (ul. Konińska 13, 62-570 Rychwał) zatrudni lekarza specjalistę pediatrii (lub w trakcie specjalizacji). Usługi świadczone będą w ramach kontraktu NFZ. Do Państwa zadań będzie należało udzielanie porad medycznych w poradni POZ dla dzieci.
dodano: 2017-09-17 09:35:55
- LEKARZ DENTYSTA BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1377) ważne do: 2017-12-17
tytuł ogłoszenia: Praca dla dentysty Piątkowo Poznań
miejsce: Poznań, Piątkowo
treść ogłoszenia: Nawiążę współpracę z lekarzem stomatologiem z minimum 2 letnim stażem pracy na NFZ (0,5 kontraktu) oraz prywatnie. Praca w Poznaniu na Piątkowie. Korzystne warunki finansowe. Osoby zainteresowane proszę o CV na maila: agnieszkadalkowska@wp.pl.
dodatkowe informacje:
dodano: 2017-09-17 20:56:11
[DAM PRACĘ] - LEKARZ DENTYSTA BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1383) ważne do: 2017-12-18
stanowisko: Lekarz dentysta
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Słupca
oferowane wynagrodzenie: do uzgodnienia
wymagane kwalifikacje: Przychodnia Stomatologiczna Top Dent w Słupcy nawiąże współpracę z lekarzem dentystą. Wizyty prywatne oraz w ramach kontraktu z NFZ, praca z asystą. Na miejscu RTG i Pantomogram. Duża baza pacjentów. Atrakcyjne warunki pracy .
inne wymagania:
dodano: 2017-09-18 16:51:59
[WSPÓŁPRACA] - LEKARZ DENTYSTA BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1387) ważne do: 2017-12-19
stanowisko: lekarz stomatolog - Konin - dam prace
forma zatrudnienia:
wymiar zatrudnienia: etatowy czas lub godziny
okres zatrudnienia: określony,
miejsce wykonywania umowy: Konin
wymagane kwalifikacje: KONIN – Przychodnia stomatologiczna B&S-DENT podejmie współpracę z lekarzem stomatologiem, pasjonatem swojej pracy. Dobre warunki współpracy, praca w przyjaznej atmosferze dającej swobodę i wsparcie, wysokiej jakości sprzęt medyczny, wykwalifikowany personel pomocniczy. Dni i godziny pracy do uzgodnienia. Tylko pacjenci prywatni. Gabinet jest dobrze wyposażony, posiada m.in. RVG, tomograf CBCT, mikroskop endodontyczny.
inne wymagania: Chec rozwoju zawodowego, wykonywanie zawodu z pasją i dokladnościa.
dodano: 2017-09-19 13:18:07
[WSPÓŁPRACA] - LEKARZ DENTYSTA BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1388) ważne do: 2017-12-19
stanowisko: lekarz stomatolog
forma zatrudnienia:
wymiar zatrudnienia: etatowy czas lub godziny
okres zatrudnienia: określony,
miejsce wykonywania umowy: Konin
wymagane kwalifikacje: KONIN – Przychodnia stomatologiczna B&S-DENT podejmie współpracę z lekarzem stomatologiem, pasjonatem swojej pracy. Dobre warunki współpracy, praca w przyjaznej atmosferze dającej swobodę i wsparcie, wysokiej jakości sprzęt medyczny, wykwalifikowany personel pomocniczy. Dni i godziny pracy do uzgodnienia. Tylko pacjenci prywatni. Gabinet jest dobrze wyposażony, posiada m.in. RVG, tomograf CBCT, mikroskop endodontyczny.
inne wymagania:
dodano: 2017-09-19 13:19:04
[DAM PRACĘ] - LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1390) ważne do: 2017-12-20
stanowisko: lekarz dentysta
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: pełen etat
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Piła
oferowane wynagrodzenie: 40-50%
wymagane kwalifikacje: Poszukujemy lekarza dentystę chętnego do współpracy. Tylko Pacjenci Prywatni. Posiadamy dużą bazę pacjentów. Przewidywane zarobki 10 000 - 15 000zł/msc. Praca 5 dni w tygodniu (6-8h). Oferujemy pomoc w znalezieniu mieszkania. Jeśli chcesz pracować w młodym, prężnie rozwijającym się zespole wyślij do nas swoje CV : maciej@walkowscy.pl
inne wymagania:
dodano: 2017-09-20 01:05:23
[DAM PRACĘ] PEDIATRIA (ID ogłoszenia: 1391) ważne do: 2017-12-20
stanowisko: lekarz
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: pełen + dyżury
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Szpital Powiatowy w Chodzieży - Oddział dziecięcy
oferowane wynagrodzenie: do uzgodnienia
wymagane kwalifikacje: specjalista pediatrii
inne wymagania:
dodano: 2017-09-20 10:52:08
[DAM PRACĘ] PEDIATRIA (ID ogłoszenia: 1392) ważne do: 2017-12-20
stanowisko: lekarz
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: pełen + dyżury
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Szpital Powiatowy w Chodzieży - Oddział dziecięcy
oferowane wynagrodzenie: do uzgodnienia
wymagane kwalifikacje: specjalista pediatrii
inne wymagania:
dodano: 2017-09-20 10:57:38
[DAM PRACĘ] - LEKARZ DENTYSTA BEZ SPECJALIZACJI - [ZASTĘPSTWO] (ID ogłoszenia: 1394) ważne do: 2017-12-20
stanowisko: lekarz dentysta
forma zatrudnienia: umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
wymiar zatrudnienia: pół etatu /15 h/
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Kazimierz Biskupi 62-530 ,ul. Węglewska 3/ośrodek zdrowia/
oferowane wynagrodzenie:
wymagane kwalifikacje:
inne wymagania:
dodano: 2017-09-20 15:27:24
[DAM PRACĘ] - LEKARZ DENTYSTA BEZ SPECJALIZACJI - (ID ogłoszenia: 1398) ważne do: 2017-12-21
stanowisko: Lekarz dentysta
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar zatrudnienia:
okres zatrudnienia: nieokreślony
miejsce wykonywania umowy: Słupca
oferowane wynagrodzenie: do uzgodnienia
wymagane kwalifikacje: Przychodnia Stomatologiczna Top Dent w Słupcy nawiąże współpracę z lekarzem dentystą. Wizyty prywatne oraz w ramach kontraktu z NFZ, praca z asystą. Na miejscu RTG i Pantomogram. Duża baza pacjentów. Atrakcyjne warunki pracy .
inne wymagania:
dodano: 2017-09-21 18:37:11